Husitské muzeum krátké dokumenty nyní zpřístupnilo veřejnosti online. „Protože nyní v dubnu expozici nemůžeme otevřít, nabízíme veřejnosti alespoň zhlédnutí těchto filmů na internetu,“ zmínil ředitel muzea Jakub Smrčka.

ŠOŠKA KANČÍKA I MINCOVNÍ POKLAD

Samotná nová expozice, jejíž název je Tábor – pevnost spravedlivých i královské město, bude otevřena, jakmile to bude možné a kulturní zařízení budou opět zpřístupněna veřejnosti. Představuje dějiny osídlení Tábora od pravěku až po třicetiletou válku, tedy do poloviny 17. století. "Návštěvníci zde uvidí například slavnou záhadnou sošku keltského kančíka, dozvědí se řadu informací o založení města a hradu, budování opevnění města, o husitském novém založení Hradiště "hory Tábor" roku 1420," dodal Jakub Smrčka.

Návštěvníky provede i dalším vývojem městské pospolitosti, rozvojem řemesel, cechů či vznikem nejvýznamnějších památek Tábora. "V expozici má své místo také známý Táborský mincovní poklad z domu číslo popisné 308," upozornil závěrem.

BRONZOVÁ SEKERKA

Zdroj: Vimeo

PROMĚNY TÁBORA

Zdroj: Vimeo

OPEVNĚNÍ TÁBORA

Zdroj: Vimeo