Celé vedení města Tábora – starosta Štěpán Pavlík, místostarostka Lenka Horejsková, místostarosta Martin Mareda a místostarosta Radoslav Kacerovský – zahájilo svou přítomností ve školách nový školní rok 2023/24. Město Tábor zřizuje šest základních škol a dvakrát tolik mateřských škol.

Přes letošní letní prázdniny město investovalo přes Odbor školství, mládeže a tělovýchovy do budov téměř 6 milionů korun, z toho nejvíce, 1,9 milionu korun, „spolkla“ rekonstrukce střechy ZŠ Měšice na hlavní budově a 1,35 milionu korun výměna vodovodního potrubí a oprava kuchyněk v MŠ Sokolovská.

Vedle toho Odbor investic a strukturálních fondů zrealizoval dvě zásadní stavby ve školách v příměstských částech. Při ZŠ Měšice vznikla nová třída s nezbytným zázemím za 12,3 milionu korun, takže školka má místo dvou tříd už tři. V nové části našlo azyl 26 předškoláků. Škola mohla rozšířit kapacitu školky ze 60 na 84 dětí, které jsou převážně z Měšic.

Fasáda přístavby nové třídy má zelenou barvu a zapadá do sousední zahrady, která je pro děti doslova rájem na hraní. Ředitelka Hana Saláková je novou třídou nadšena. „Máme jen samé pozitivní ohlasy od dětí, učitelek i od rodičů,“ chválí si ředitelka.

V příměstské části Čekanice, kam chodí 110 dětí (z toho dvacet prvňáků), se dokončuje toužebně očekávaná nová tělocvična za 29,5 milionu korun, na niž přispěl Krajský investiční fond částkou 8 milionů korun. Tělocvična není zcela hotova, kolaudace je v plánu 21. září 2023, otevření v půlce října. „Na novou tělocvičnu jsme čekali dlouho, jsme hodně rádi, že ji budeme mít k dispozici. Součástí jsou nový vstup, šatny a nářaďovna,“ uvedla ředitelka Hana Dolejší. V 1. patře budovy se nachází klubovna, kterou využijí skauti.

Čekanická škola, jejíž původ sahá do roku 1908, už má dočasné povolení na provoz nové výdejny jídel. Výdejna a přilehlá jídelna vznikly částečně ze staré tělocvičny.