Dveře pomyslně otevírají známé metodě výuky anglického jazyka CLIL, díky které je angličtina slyšet i v předmětech jako dějepis, zeměpis, výtvarná výchova a dalších. Anglicky zde komunikuji žáci s učiteli nejazykáři, a to vždy krátkých časových úsecích.

Na zavedení metody do výuky spolupracoval pedagogický tým ZŠ Bernarda Bolzana se španělskými kolegy po dobu dvou let v rámci projektu Bolzano otevřené dveře. Jeho výstupem je mimo jiné i praktická metodická příručka s pracovními listy, kterou po prázdninách učitelé z Bolzana poskytnou bezplatně i ostatním táborským školám. Tento projekt realizovali za finanční podpory Evropské unie.