Najde–li někdo na Táborsku zraněné zvíře, je téměř automatické, že kontaktuje stanici pro zraněné živočichy ve Voticích, kde zvířeti pomůžou. Její prostory však už nedostačují. Proto jí pomůže nová pobočka, která vznikne v Hrachově na Voticku.

Votická stanice, která svou činností pokrývá území Jihočeského a Středočeského kraje, vznikla z prostor zdevastovaného bývalého zahradnictví.

I přes usilovnou práci mnoha dobrovolníků už nejsou tyto prostory dostačující.

,,Ročně votickým zařízením prochází okolo sedmi set zvířat, služba funguje nonstop čtyřiadvacet hodin denně. Návratnost zvířat zpět do přírody je kolem šedesáti procent,“ uvedl předseda Ochrany fauny České republikyPavel Křížek.

Nová pobočka tak bude společně se psím útulkem a stájemi pro týraná hospodářská zvířata tvořit v České republice unikátní komplex. Jeho součástí bude veterinární klinika, zimoviště zvířat, vypouštěcí věže, také výstavní prostory a přednáškový sál podporující environmentální vzdělávání veřejnosti. Veterinární klinika poskytne pro umístěná zvířata komfortní péči. Areál v Hrachově, který poslouží i zvířatům z Táborska, by měl být zprovozněn maximálně do tří let.