Zprůjezdnění Budějovické ulice odlehčí dopravě v Táboře pravděpodobně ještě před Vánoci. Podle vedoucího odboru investic Karla Hotového by k ukončení první etapy oprav, tedy prací mezi ulicemi Bílkova a Purkyňova, mohlo dojít 10. prosince. Původně se tu mělo jezdit už v listopadu. „Vzniklo zpoždění 25 dnů,“ vypočítal Karel Hotový.

Práci na důležité dopravní tepně stavbařům komplikovaly kanalizační přípojky, které nebyly zakresleny v plánech, a také kabelové vedení, jež na některých místech znemožňovalo použití bagrů. Čekalo se i na speciální techniku.

„Pokud by mrzlo, bude potíž s položením finální vrstvy asfaltu,“ zmínil Karel Hotový komplikaci, která by ještě mohla zdržet zprůjezdnění.
Předpokládané výdaje se navýšily asi o 1,3 milionu korun. „Po odfrézování vrchní části asfaltu se zjistilo, že konstrukční vrstvy pod asfaltem nejsou použitelné,“ vysvětlil vedoucí odboru investic, proč se opravy prodraží.

Rekonstrukci provádí firma Daich, která ji vysoutěžila za 39,3 milionu korun. Oprava komunikace v délce přesahující jeden kilometr je rozdělena do čtyř respektive pěti etap. Postupně dojde k výměně vodovodu a kanalizace, plynofikaci ulice, rekonstrukci veřejného osvětlení a úpravě povrchu komunikace. Poslední rekonstrukce Budějovické ulice, jejíž vodovodní a kanalizační rozvody už přesluhují, byla dokončena v sedmdesátých letech minulého století.