Devátému zasedání zastupitelů dominovalo téma nového dopravního napojení. Volit se mělo ze sedmi možných variant.

Po bouřlivé debatě, jíž se zúčastnili také obyvatelé místní části Větrovy, nakonec zastupitelé rozhodli devíti hlasy o odložení sporného bodu. K jeho přijetí by bývalo potřeba 14 hlasů.

RADNICE VÝHRADY CHÁPE

Podle tiskového mluvčího Luboše Dvořáka radnice chápe zásadní výhrady obyvatel Větrov k provozu zoo. „Schválením alternativní dopravní varianty však město chtělo projevit vůli k nápravě a ke zlepšení životních podmínek v místní části Větrovy,“ upřesnil.

Zástupci Větrov však odmítli i navrhovanou variantu, která by odvedla dopravu z obce jižním směrem po pozemcích Tábora a Radimovic u Želče. V délce zhruba 460 metrů by ji odklonila mimo rodinnou zástavbu.

Větrovští zopakovali, že nejraději by byli, kdyby zoo ve Větrovech vůbec nebyla. Pokud by však přesto měli podpořit některou z variant, preferují vybudování odstavného parkoviště, z něhož by návštěvníci chodili do zoo pěšky.

Vedení města také připomnělo společenský význam zoologické zahrady a její přínos pro turistický ruch. Zároveň deklarovalo, že by se na výstavbě dopravního napojení finančně nepodílelo a povrch trasy by nemusel být nutně asfaltový.

ZOO CHRÁNÍ OHROŽENÉ DRUHY

Místostarostka Michaela Petrová zmínila také to, že zoologická zahrada pořádá různé tématické prohlídky pro školy a jako jednu z priorit má i záchranu ohrožených druhů.

Na námitku komunistického zastupitele Ladislava Šedivého, že město nemá podporovat zoo jako výdělečný podnik majitele Evžena Korce, odpověděl zástupce zoo Ondřej Chalupa. Provoz zoo označil za ztrátový. „Majitel jej dotuje každý rok několika miliony,“ uvedl.

Větrovští dále volali po okamžitých dopravních opatřeních, která mají regulovat provoz, hluk a nepořádek v obci. Chtějí instalovat do příjezdové ulice k zoo zpomalovací retardéry a odpadkové koše.

Podle starosty Štěpána Pavlíka by mohl pomoci také zelený koridor, který by omezil hluk a zápach. „Do případné změny územního plánu v příštím roce stihneme zapracovat i připomínky občanů,“ slíbil. Zároveň opět zdůraznil společenský význam zoo a její přínos pro turistický ruch.

„Pokud nedojde k nalezení rozumné varianty dopravního napojení, proces změny územního plánu se zastaví a zoo nebude existovat. Majitel pozemků pak s nimi může nakládat dle svého uvážení, jak mu stávající funkční využití dovolí,“ uzavřel s tím, že město doufá ve vůli dotčených stran hledat reálné řešení situace.