Dostat se v pátek dopoledne v deset hodin do Kulturního a informačního centra v Trhových Svinech byl těžký úkol. Místnost byla zcela zaplněna při představení poštovní známky s portrétem Emila Háchy, trhovosvinenského rodáka, zvoleného 30. listopadu 1938 do čela Česko – Slovenské republiky (jak zněl tehdejší název státu). A jediného prezidenta, který dosud vlastní známku neměl.

Iniciátorem vzniku známky je publicista Radek Gális, podle něhož jde mimo jiné o šanci k větší veřejné debatě o člověku, který vzal na sebe nelehkou úlohu a snažil se jí co nejlépe zhostit i za války jako státní prezident protektorátu. Vydání posvětili České poště historici a podpořilo ji i město Trhové Sviny.

Místostarostka Věra Korčaková v pátek donesla na akci kopii Háchova portrétu a poznamenala, že se na něj často dívá a uvědomuje si, že někdy má člověk jen volbu mezi dvěma špatnými řešeními a vybírá to méně špatné. „Jeho jméno by mělo být očištěno, protože si to zaslouží,“ zdůraznila Věra Korčaková.

Již v roce 1995 byla odhalena Emilu Háchovi pamětní deska na rodném domě, hlavně zásluhou tehdejšího starosty Františka Stráského. „Městské zastupitelstvo bylo jednotně pro, ale samozřejmě jsme cítili, že to bylo zatíženo komunistickou propagandou,“ říká František Stráský. Dodává však, že osobně nezná nikoho, kdo by mluvil špatně o prezidentovi, jemuž se přičítá třeba velká zásluha za propuštění vysokoškoláků, uvězněných v koncentračním táboře po pohřbu Jana Opletala.

Autory známky jsou Libuše Knotková a Kamil Knotek.

JUDr. Emil Hácha byl v letech 1925–1938 předsedou Nejvyššího správního soudu. V listopadu 1938 byl zvolen prezidentem pomnichovské Česko-Slovenské republiky. Po vytvoření protektorátu Čechy a Morava se stal státním prezidentem. Na počátku války byl ve spojení s československým zahraničním odbojem, ale později kvůli vážné nemoci nedokázal dostatečně vzdorovat nátlaku okupantů a po válce dostal nálepku kolaboranta. V květnu 1945 byl zatčen a zemřel 27. června na Pankráci. O jeho pravdivější vnímání ze strany veřejnosti usiluje Společnost Emila Háchy.