Když současný starosta Myslkovic Jiří Vrhel usedal před čtyřiadvaceti lety do své kanceláře, začal pátrat po znaku obce. Jeho hledání trvalo až do loňského roku, kdy si vedení obce v listopadu odsouhlasilo návrh nového znaku i vlajky.
Minulý rok se Jiří Vrhel rozhodl, že poslední, co ve svém funkčním období pro obec zorganizuje, bude setkání rodáků. Naposledy se konalo před čtrnácti lety. Sedmého června na něm představí oba symboly a poprvé na budově obecního úřadu zavlaje i vlajka.

„Jeden znak jsme na úřadě měli už před lety. Jenže nikdo mi tehdy nebyl schopný říct, jestli je oficiální a odkud pochází. Ten samý totiž měli i na místním zámku," vzpomínal Jiří Vrhel.
A tak se o symboly začal zajímat na vlastní pěst. Prošel i kroniku, která záhadu rozluštila. „V ní stálo, že znak namaloval podle předlohy místní rodák, když studoval vojenskou školu. Dnes je mu jednadevadesát let a žije v Praze," uvedl ke svému bádání.

Otisk pečetí rodů

close Znak obce Myslkovice. zoom_in „Chtěli jsme nový znak, ale nevěděli jsme, jak by měl konkrétně vypadat. Obrátili jsme se proto na odborníka, tedy znalce heraldiky. A ten navrhl zvon. Vychází z toho, že dva z historických vlastníků Myslkovic měli ve znaku právě tento symbol," vysvětlil s tím, že s návrhem byl hned spokojený.

Místní obyvatel Miloš Urmann by ale viděl raději jiný symbol. „Myslím si, že obec vystihuje hlavně židovská historie. Žili zde již kolem roku 1650 a později tvořili dokonce polovinu všech obyvatel obce. V 18. století si tu postavili i synagogu s rabínským domem. Dosud se však nezachovala. V roce 1963 došlo k jejímu zbourání," odkazuje na dějiny Miloš Urmann.
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny ČR schválil nové symboly 26. února tak, jak je vytvořil Jan Tejkal. Hlavním symbolem znaku je zvon bez srdce provázený dole dotýkající se hvězdou.
„Figury zvonu a kruhu jsou odvozené z pečetí rodů, které bydlely v Myslkovicích. Překreslení otisků pečetí je publikováno v Atlasech erbů a pečetí české a moravské šlechty Augusta Sedláčka," píše v tiskové zprávě Jan Tejkal, heraldik a vexilolog.

Figura jako hlava

Figuru kruhu, který obtáčí lidskou hlavu, bychom našli na pečeti, která patřila Oldřichu z Myslkovic v roce 1371 a Jeniši z Myslkovic v roce 1379. August Sedláček v jedné ze svých prací k tomuto figurálnímu námětu uvádí, že v jižních Čechách a v západní Moravě se objevuje také hlava obklíčená kruhem.
„U Oldřicha z Myslkovic a Jeniše vyhlíží jako zvířecí hlava," píše August Sedláček.
Zvon bez srdce si můžete prohlédnout už na historické pečeti Aleše z Myslkovic, jemuž ve vsi patřil dvůr, která pochází z roku 1460.

Význam symbolů znaku a vlajky
• V návrhu znaku je figura zvonu zobrazena bez srdce. Na jeho místě se objevuje šestihrotá hvězda, jejíž přítomnost ve znakovém štítě jednak výrazně odlišuje podobu znaku Myslkovic od jiných obcí, v nichž je figura zvonu přítomna. Odkazuje také na dva výrazné motivy v dějinách obce, jimiž jsou:
• historická existence židovského osídlení, kterou dodnes připomínají drobné stavební a kultovní památky
• příslušnost k farnosti v sousedním Janově, která byla v minulosti chápána jako farnost myslkovická, respektive myslkovického panství. To dokládá otisk pečeti této farnosti v archivních fondech Archivu Národního muzea v Praze, konkrétně v Eichlerově topografické sbírce z první poloviny 19. století
• Doplňkovými figurami je heroldská figura modro-stříbrného čtvrcení dle erbu Voračických z Paběnic, jejichž rod je spjat se stavbou zámku a farního kostela v sousedním Janově
• Heroldská figura červeno-černého polcení je vytvořená dle erbu Vratislavů z Mitrovic, posledních šlechtických majitelů myslkovického zámku