Plastika Brána času, lavičky, zeleň, mobiliář. To vše chce radnice umístit do prostoru dnešního parkoviště u ČSOB na Křižíkově náměstí. Místo aut budou zmodernizovaný prostor využívat lidé.

Tento projekt spolu s dalšími dvěma nyní míří do dotačního řízení 13. výzvy Regionálního operačního programu (ROP). Realizace pak záleží na úspěchu žadatele.

„Jde o úpravu prostoru současného parkoviště, který pak bude ve prospěch chodců a poslouží tedy veřejnému životu,“ říká o „zlidštění“ rušné křižovatky projektová manažerka z odboru investic a strukturálních fondů Tereza Musilová. Včetně plastiky Brána času, která je z tvůrčí dílny akademického sochaře Alberta Králíčka, si realizace žádá 16 milionů, přičemž město z ROP žádá o jedenáct.

V druhém případě se Tábor hlásí o evropské miliony na vybudování komunikace, která napojí obytnou zónu v Klokotech na páteřní silnici ve směru na Písek, a to v místě U Tankodromu. V tomto případě náklady hovoří o 17 milionech a Tábor by uvítal čtrnáctimilionovou podporu.
Také třetí projekt je z kapitoly dopravních staveb. Dvaatřicet milionů hodlá Tábor investovat do obnovy Komenského ulice na Maredově vrchu. „Tady žádáme zhruba o šestadvacet milionů a obnova by se týkala i chodníků,“ upřesnila Musilová.

Naposledy Tábor vyslal své projekty do 6. výzvy. Ty následující nebyly určeny pro obce. Tato však pro něj nebyla úspěšná a nepřistála mu ani koruna. Z páté byla úspěšná oprava Budovcovy ulice, která se nyní připravuje.

Také menší města okresu využívají možnosti sáhnout si na peníze z ROP. Po hořkých zklamání však některá už dávají ruce pryč. Mladovožičtí by za tyto peníze chtěli opravit místní silnice.

„Jedná se o opravy v lokalitě Pod Hradem až k čistírně odpadních vod, dále na křižovatku s ulicí Majora Boháče, která byla opravena loni, a poté ulici Obětí nacismu až na Žižkovo náměstí,“ upřesnil starosta Jaroslav Větrovský.
V roce 2008 získali dotaci na revizatalizaci části Žižkova náměstí. Následující rok už se mohli občané těšit z vykrášleného rinku. „Pokud letos uspějeme, mohli bychom opravit asi tak dva kilometry komunikací,“ doplnil Větrovský s tím, že náklady projektu sahají k 6,1 milionu a dotace by je pokryla z 92 procent. S realizací počítají na podzim. Starosta se ale drží při zemi.

„I když jsme se přípravě pečlivě věnovali, po výsledcích předchozích výzev si již vůbec nedovolíme predikovat šanci na případný úspěch.“
Veselí nad Lužnicí chce jít do výzvy se dvěma projekty. Za 14 milionů chce opravit ulici K Zastávce. Na revitalizaci Blatského sídliště bude potřebovat 20 milionů. S tímto projektem už Veselští zkoušeli prorazit v roce 2009.
„Jedním z důvodů, proč to tehdy nevyšlo, mohlo být nižší obodování za ceny některých prací. Proto jsme si letos při přípravě projektu dali záležet na jednotlivých nákladech,“ uvedl starosta Jaromír Novák.

Malé náměstí už bylo na seznamu projektů do ROP dvakrát, v roce 2008 a 2009. Mohlo v něm figurovat i letos, nebýt toho, že Veselským mezitím propadlo územní rozhodnutí. Na městě nyní šetří, kdo je za tento prohřešek zodpovědný.
Zato projekt na komunikaci K Zastávce bude mít letos premiéru. „Víme, že tahle ulice už potřebuje nutně opravu. O dotaci jsme ale nemohli žádat, protože ne všechny pozemky patřily městu. To se nám během února podařilo vyřešit,“ vysvětlil starosta.
Výzvy z ROP nechala naprosto bez povšimnutí Soběslav i Bechyně.

„Je to po zkušenostech se s žádostí na náměstí. Žádali jsme třikrát, vždy bez úspěchu a nikdy se ani pořádně nedozvěděli proč. Hodnocení je velice subjektivní. Proto už nežádáme,“ vysvětlil starosta Jaroslav Matějka.

Přesto se občané opraveného náměstí dočkají. Město stavbu uhradí ze svého rozpočtu. V těchto dnech právě hodnotí nabídky došlé do výběrového řízení. Dodavatele najdou mezi 19 přihlášenými firmami. „Když vše dobře půjde, rekonstrukce v rozmezí 20 až 25 milionů by měla být dokončena nejpozději v říjnu,“ míní Matějka. Dodal, že zpracování projektu je vyšlo něco málo přes jeden milion. V loňském roce navíc investovali do náměstí pět milionů, a to na opravu kanalizace.

Soběslav šla do předcházejícího kola dotačního řízení s projektem koupaliště, rekreačního a relaxačního areálu.
„Po přehodnocení výzvy už jsme úspěšní ale nebyli. Šlo o největší projekt za 80 milionů, o který jsme usilovali,“ připomněl místostarosta Vladimír Drachovský.

Před konečným verdiktem o výběru úspěšných žadatelů ale Soběslav již několika miliony výstavbu financovala ze svého a rozhodla se, že stavbu také sama dokončí. Vzhledem k finanční náročnosti koupaliště, které vyjde na 58 milionů, na realizaci jiného většího plánu nedojde.
To v Plané nad Lužnicí mohou hovořit o úspěchu. Jedinou dotaci z ROP ve výši 12 milionů získali na výstavbu sportovního centra za řekou před dvěma lety. Nyní by s podporou stejných peněz chtěli opravit komunikace.

„Dávali jsme dvě žádosti. Jedná se o komunikaci v délce 1150 metrů v lokalitě Nad Hejtmanem za 20 milionů, o kterou jsme žádali již dvakrát. Třeba to napotřetí vyjde. Chceme dotaci i na komunikace Na Břechách. Jde celkem o tři ulice s délkou komunikace pět set metrů za osm milionů korun,“ zmínil stavební plány starosta města Jiří Šimánek.