K tragédii došlo při rodinné oslavě v bytě druhé babičky dítěte. Obviněná odešla pomoci hostitelce uvařit kávu. U hlavního líčení uvedla, že ostatní v obýváku vyzvala k dozoru nad chlapečkem. Když se asi po pěti minutách vrátila, ptala jich, kde mají vnoučka…

Ukázalo se, že chlapeček se nepozorovaně dostal na balkon a nezjištěným způsobem přepadl přes zábradlí.

Okresní soud uzavřel, že obžalovaná při chvilkové neopatrnosti zanedbala dozor nad svěřeným dítětem a spolehla se, že na ně dají pozor ostatní. Nedostatečně zhodnotila nebezpečí, o nichž věděla, neprojevila v cizím bytě potřebnou a běžnou míru opatrnosti. Věděla, že dítě může z balkonu spadnout, a nedůvodně předpokládala, že se tak nestane. Babičce soud uložil sedm měsíců podmíněně na rok a povinnost nahradit ve splátkách pojišťovně 46 075 Kč.

Obžalovaná se odvolala. Uvedla, že se rozhodně cítí odpovědnou, ale odmítá, že by něco zanedbala. I dveře na balkon zakryté záclonou vypadaly zavřené. „Když odcházela pomoci do kuchyně, bylo o dítě ve společnosti jiných postaráno. Nemohla předpokládat, že ze čtyř dospělých nebude nikdo reagovat na jeho pohyb,“ řekla obhájkyně.

Krajský soud rozsudek zrušil a babičku zprostil viny.

„Máme zato, že tu nastala určitá životní situace, v níž kritéria chování neupravují žádné zákonné předpisy, žádná taková konkrétní pravidla, jako má například silniční provoz, z nichž lze dovozovat porušení povinnosti,“ řekl předseda odvolacího senátu. „Obžalovaná zanechala vnuka v přítomnosti dalších příbuzných, on se nějak dostal na balkon a přepadl. Všechny dospělé osoby na tom mají do určité míry vinu, od všech lze očekávat v takové situaci jisté hlídání. Čtyři dospělí a jedna šestnáctiletá měli hrající si dítě i ony otevřené dveře na balkon v zorném úhlu…

Lze uznat, že se obžalovaná reálně spolehla na to, že v takové situaci si může dovolit odskočit pomoci uvařit kávu. Nemáme zato, že by to odpovídalo skutkové podstatě nedbalostního zavinění smrti. Jde o nešťastnou událost, která nenaplňuje znaky trestného činu,“ uzavřel předseda senátu.

„Ostatně jak předtím poznamenal v závěrečné řeči státní zástupce: Sama obžalovaná je tímto neštěstím těžce zasažena, mnohem víc, než jak by ji mohl postihnout soud…,“ napsal náš list ve zpravodajství ze soudní síně.