Jedna z větví keře se ale bez mechanické příčiny zploštila do asi dva centimetry širokého pásku. Zahradnice svůj úkaz představila v redakci a zároveň i v botanické zahradě. „Nejde o žádný zázrak, ale neděje se tak často. Přesto v přírodě občas probíhají genetické mutace,“ vysvětlil šéf zahrady Radoslav Kacerovský. S genetickými vadami má i táborská zahrada své zkušenosti. Například na jedné z jejích kalin začaly kromě obvyklých listů vyrůstat i tak zvané listy panašované. Lidově flekaté. „Větev jsme zasadili a dál na ní vyrůstají listy s tmavými a světlými fleky. Takto vlastně vznikají nové kultivary rostlin, někdy spontánně, jindy šlechtěním,“ dodal Kacerovský.