Jeho 23. ročník se koná od 5. do 9. června 2023 na Střední odborné škole ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí. „Nese název Naše země, naše budoucnost, naše zodpovědnost. Do Veselí nad Lužnicí se sjeli studenti z polského Cieszyna, maďarské Tokaje, rakouského Yspertalu a slovenských Rakovic, aby společně s veselskými studenty plnili úkoly v rámci pěti skupin zaměřených na jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí," vysvětluje ředitel školy Ladislav Honsa.

Vybrali si na témata typická pro jižní Čechy. „První skupina se zaměřuje na povodně a sucha, druhá na rašeliniště a moderní využití rašeliny, třetí se zabývá fytocenologickým snímkováním a biodiverzitou, čtvrtá se věnuje rybničním soustavám a jejich vlivu na krajinu, poslední skupina posuzuje vliv rybářství na kvalitu vody," upřesňuje Ladislav Honsa s tím, že ekologické poznatky nejsou ale zdaleka jediným přínosem pro všechny účastníky. „Studenti si rozšiřují odborné a jazykové dovednosti v angličtině, seznamuji se s reáliemi hostitelské země, navazují nová přátelství," oceňuje.

Výsledky práce si studenti nenechají pro sebe, chystají prezentaci na závěrečné konferenci za účasti ředitelů jednotlivých škol, Františka Talíře, prvního náměstka hejtmana Jihočeského kraje, Víta Rady, starosty města a dalších významných hostů. Uskuteční se ve čtvrtek 8. 6. od 14 h v Kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí. Součástí konference bude také kulturní vystoupení zástupců jednotlivých zemí. Projekt je spolufinancován Visegrádským fondem a Jihočeským krajem.