„S hlubokým zármutkem vám oznamuji, že nás po těžké nemoci, dne 9. února, opustil pracovník Husitského muzea v Táboře, historik PhDr. Stanislav Zita, který zde působil jako kurátor sbírkových fondů - historik novějších dějin. Husitské muzeum v jeho osobě ztrácí kolegu a odborníka, obyvatelé Tábora pak oblíbeného popularizátora historie. Doktor Zita dokázal ve svém odborném zájmu o 19. a 20. stol. spojit znalost místních reálií a vztah k místu i lidem, kteří v daném období vytvářeli duch tohoto města," uvedl na stránkách muzea ředitel Jakub Smrčka.

"Je pondělí 11. února a já se mu opět chystám volat o pomoc s historií jednoho táborského domu, který chci zařadit do seriálu o opuštěných budovách, vycházející na stránkách Táborského deníku. K telefonátu se jako vždy odvažuji, protože pan Zita sluchátko zvedal se zabručeným tónem v hlase. Byl to takový morous, který když se chytil tématu, jakoby roztál a jak se říká „jel jak kolovrátek". Jeho číslo už jsem nevytočil. Zpráva o jeho úmrtí mě zasáhla, asi jako každého, kdo se s ním znal či s ním pracoval. Nejen Táboru bude člověk s dokonalou pamětí a znalostmi výrazně chybět," vyjádřil se o svém významném zdroji historie náš spolupracovník David Peltán. 

Stanislav Zita byl považován za velkého odborníka postavy Jana Žižky, o němž často vedl přednášky a vždy přišel s něčím novým. Občané Tábora s ním také vyráželi za poznáním Tábora, kdy působil coby průvodce oblíbených vlastivědných vycházek Sobotníci.