Víte, že skoro šedesát procent vepřového masa na našem trhu je z dovozu? A pokud se nezmění politika ve směru k českým zemědělcům, budeme brzy dovážet skoro všechny potraviny? Dnešní akce na měšickém školním statku chce zábavnou formou upozornit i na takto závažné problémy.

„Den zemědělců chce představit a zviditelnit zemědělskou prvovýrobu Táborska a vše co s tím souvisí,“ uvedl Jaroslav Tomšů ze společnosti Agrotom marketing.

Maso? Raději naše

Na prvovýrobu navazují zpracovatelé. Dva nejzásadnější v našem okrese Maso Planá a Madeta přispějí také se svou troškou do mlýna.

„Při akci půjde o propagaci českých výrobků. Je například velmi tristní, že na českém trhu je šedesát procent vepřového masa z dovozu,“ upozornil předseda táborské územní organizace Zemědělského svazu České republiky Pavel Dudák.

Složitá situace dnešních českých zemědělců je hlavním tématem už druhého ročníku propagačního Dne zemědělců. O tom, že lidem není tato problematika cizí, svědčí i loňská bohatá účast. Na první ročník se přišlo podívat dva a půl tisíce návštěvníků.

„Na to, že to byl první ročník, byla účast velká. Je vidět, že lidé nejsou k našim problémům lhostejní. Do budoucna bychom byli rádi, kdyby se do akce zapojilo i město. Na příští ročník dokonce přislíbil účast i hejtman Zimola,“ naznačil Tomšů.

Pořadatelé si od akce slibují, že se jim podaří získat podporu veřejnosti. Rádi by, aby měli lidé pochopení i pro jejich protestní akce, které jim občas mohou komplikovat život.

Dotace nestačí

„Bohužel stále velká část lidí si může myslet, že se jen otočí kohoutkem a teče mléko. My je chceme seznámit s tím, o jak náročný proces jde,“ vysvětlil Dudák. Pak musí každému dojít, že současné výkupní ceny naprosto neodpovídají vynaloženému úsilí. Samospasitelné nejsou ani dotace. Zemědělci vnímají situaci téměř za neudržitelnou.

„V současnosti se potýkáme s obrovskými problémy zejména v oblasti financování. K zemi nás sráží obrovský pokles výkupních cen všech komodit i nerovné postavení v rámci Evropy, a to zejména ve srovnání s původními zeměmi unie,“ shrnul šéf Okresní agrární komory Antonín Sviták.

Agrární komora Táborska má celkem 112 členů, z toho 70 z nich tvoří soukromí rolníci, 28 z nich jsou právnické osoby hospodařící na půdě a 14 členů je z řad zpracovatelů, služeb, obchodu a potravinářů. Obhospodařují svorně 76 procent výměry půdy na okrese, což je 52 500 hektarů.

Součástí Dne zemědělců bude i den otevřených dveří na Školním statku v Měšicích. „Návštěvníci se budou moci podívat na zvířata, která chováme i na to, co pěstujeme. Budeme tu prodávat například jablka z našeho sadu,“ láká ředitelka školy Blažena Hořejší.

Škola vychovává mladé zemědělce jako údržbáře krajiny. Dnešní zemědělství totiž není jen výroba potravin, ale má své nezastupitelné místo v péči o přírodu. Nenechme proto to naše české sejít na úbytě.