Na mimořádném zasedání zastupitelstva bylo přijato usnesní o podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. března. Určuje, že Tábor je vlastníkem pozemků, na nichž dnes stojí supermarket Lidl. Dále bylo přijato usnesení o podání ústavní stížnosti proti tomuto rozsudku.
Strana zelených s tímto rozhodnutím nesouhlasí a svůj názor vyjádřila při hlasování. Místopředseda táborských zelených Miloš Tuháček naopak v pondělí podal katastrálnímu úřadu podnět, aby bylo zapsáno přisouzené vlastnické právo k pozemku pod Lidlem Táboru. Je přinejmenším kuriózní, jaké prostředky bez pádného argumentu se vedení města snaží uplatnit s úmyslem zbavit se majetku, který byl městu určen rozhodnutím krajského soudu.
Argumentací některých zastupitelů města je, že určení vlastnictví pozemků městu Tábor by způsobilo více problémů a hmotné škody. Přitom na dotazy, v jaké výši by se pohybovala majetková škoda při nabytí těchto pozemků bylo odpovězeno velice povrchně a neurčitě bez konkrétní částky. Jedinou konkrétní argumentací vedoucí odboru správy majetku je fakt, že na pozemcích vázne zástavní právo pro pohledávku z úvěru. O prodeji nařízení prodeje zástavy by však rozhodoval soud a město by před ním mohlo uplatnit úspěšnou námitku spočívající v tom, že pozemek Lidl nikdy nevlastnil a nemohl jej tak platně zatížit zástavním právem.
Zarážejícím faktem je, že sama společnost Lidl podala dovolání a tudíž se v této věci město vůbec nemuselo angažovat. A i přes připomínky dvou právníků, že Tábor je vedlejším účastníkem řízení a tudíž nemá právo podávat dovolání, bylo usnesení přijato. Značí to tedy odhodlání většiny zastupitelů zbavit se za každou cenu pozemků, které dle soudu městu patří a ochotu plýtvat městkými financemi při podávání dovolání a placení právní pomoci.