Zastupitelé odsouhlasili zvýšení jízdného MHD v Táboře. Jedná se o zdražení základních jízdenek o 1 korunu, předplacených kuponů a poskytování zvýhodněného jízdného pro seniory až po dosažení věku šedesáti dvou let.
Jako hlavní důvody uvádí ODS a Tábor 2020 zdražení nafty o 18 procent, navýšení mezd řidičů o 5 procent, nájemné za sedm nízkopodlažních autobusů, budoucí nákup nízkopodlažních autobusů, rozšíření spojů a zvýšení DPH z pěti na devět procent.
Strana zelených s tímto nesouhlasí a svůj názor vyjádřila při hlasování.
Stačí si vzpomenout na rétoriku některých radních, především místostarosty Martina Jirovského (Tábor 2020), který tvrdí, jak chtějí občany motivovat k využívání MHD proti automobilové dopravě. Jejich motivace spočívá zřejmě ve zdražení. Ovšem argumenty, kterým ho ospravedlňují, jsou sporné a lze o nich polemizovat. Třeba o tom, zda rozšíření linek jsou opodstatněná a mají využití.
Dále je na zamyšlení fakt, že i když dochází ke zdražení některých položek týkajících se provozu MHD, Comett Plus automaticky očekává, že města aglomerace vše zaplatí. A koaliční zastupitelé, ochotně schválí jak uhrazení prokazatelných ztrát, tak i zdražení. Vedení Comettu by si mělo prohlédnout své finanční hospodaření a hledat úspory tak, aby neohrozilo komfort MHD. Po Novém roce budou náklady na obyčejný život vyšší, ale občanům zdražení nikdo nezaplatí. Proč by tedy nemohl Comett provést vnitřní úsporná opatření?“
Na jaře zastupitelé uložili starostce Haně Randové (ODS) zahájit kroky k vypsání výběrového řízení na provozovatele MHD. Dnes ji provozuje Comett a menšinovou část (45%) vlastní SMOOT. SMOOT sdružuje 69 obcí. Jeho činnost je sporná: nemá IČO, obchodní rejstřík ho nezná, přesto funguje a jako každý moloch je evidentně nesmrtelný. Hlavním problémem je velké množství členů, které netrápí fungování MHD v Táboře.
Proto SZ požadovala vystoupení ze SMOOTu. Koalice měla ale jasno, v tomto sdružení Tábor setrvá. Nikoho nezaráží, že tzv. prokazatelná ztráta nebyla ve skutečnosti prokázaná, ba co víc, její výše na rok 2008 už je do haléře známa. Přitom je pozoruhodné, že Comett provozuje dopravu, hostinskou činnost, benzinové pumpy, cestovní kancelář, likvidaci odpadu a mnoho dalších. Co tedy tvoří zisk a co ztrátu? Je jasné, že dotace do hromadné dopravy budou vždy a budou asi i vyšší, jestliže chceme trochu lidi odradit od neustálého popojíždění auty. Musíme ale vědět, kam peníze plynou. Dosavadní členové dozorčí rady Comettu fungují spíše jako fan klub vedení společnosti, i když jejich odměna nebyla zas tak závratná, aby zavřeli obě oči.