Naší snahou před realizací projektu bylo zapojit děti a zaměstnance školy tak, aby společně přišli s návrhy pro technická řešení stanovišť zahrady, která budou umožňovat dětem osobní kontakt s přírodou, zažívaný všemi smysly, rozvíjet vědomí rozmanitosti forem života a pocit zodpovědnosti za životní prostředí. Tak vznikala různá stanoviště, uzpůsobená k pozorování života na zahradě, květinová zahrádka pana Raka pro pěstování bylinek, mlhoviště pro osvěžení dětí, vrboviště skýtající úkryt před slunečními paprsky či pítko pro dodržování pitného režimu dětí. Dalším zajímavým zákoutím bude i Hastrmánkův ateliér, smyslový chodníček, soustava lávek vedoucí k tůňce, sluníčko vytvořené z barevných kulatin nebo prolézací loď se skluzavkou.

V současné době řeší vedení mateřské školy výběrová řízení a plánování realizace jednotlivých stanovišť. Těšíme se, že na drobných terénních úpravách naší školní zahrady se budou podílet i rodiče s dětmi. Budou vytvářet lepší životní prostředí v okolí mateřské školy podle svých představ, zakomponovaných do projektu Zelená planeta.

 Eva Gardošová