Na bezpečnost chodců u vybraných přechodů, jak v Táboře, tak i v dalších obcích a městech na Táborsku, dohlíželi dopravní policisté a policisté všech obvodních oddělení.

"Se zastavenými chodci krátce prohovořili na téma bezpečnost v dopravě, zejména se věnovali správnému přecházení vozovky. Za správné odpovědi si děti odnesly malý dárek," uvedla policejní mluvčí Lenka Pokorná.

Taková preventivní akce je pro bezpečnost právě chodců, kteří mají v silničním provozu postavení jako David versus Goliáš, velice důležitá. Chodci jsou nejzranitelnější skupinou účastníků silničního provozu.

Podle policejní statistiky vloni v celé republice chodci zavinili 936 nehod, 74 jich zemřelo. A právě děti vloni figurovaly coby chodci ve zhruba třetině událostí. Zavinily 343 nehod. Naštěstí v kolonce úmrtí je nula.

Ve vztahu chodec a řidič rozhodně nemůže být řeč o tom, že jsou na cestách rovnocennými partnery. Ale někdy i chodci chodci mají pomyslné "máslo na hlavě". "Nejtragičtější příčinou nehod bývá neopatrné nebo náhlé vstoupení do vozovky z chodníku nebo krajnice, další z příčin je nesprávné zhodnocení dopravní situace a také špatný odhad vzdálenosti a rychlosti vozidla apod. Specifikem nehod zaviněných chodci je poměrně vysoký počet nehod zaviněných pod vlivem alkoholu," píše se na stránkách koordinátora bezpečnosti silničního provozu Besip.

Jakou má chodec vůbec šanci?

Na přechodu typu zebra je chodec jednoznačně chráněn – pokud dodrží svoje povinnosti. Naši řidiči si ale například počínají poměrně nebezpečně při souběžné jízdě v několika jízdních pruzích, kdy sice jeden dá chodci řádně přednost, ale druhý jej ohrozí. Šance chodce na přežití střetu s jedoucím vozidlem také výrazně stoupá se snížením rychlosti. To potvrdily statistiky a většinu evropských států, včetně nás, to vedlo ke stanovení maximální rychlosti v obci na 50 km/h. Bohužel si řada řidičů zatím neuvědomuje, že i tato rychlost může být zcela nepřiměřená podmínkám provozu.

Absolutní přednost na přechodu neexistuje

Na druhé straně k pocitu bezpečí a k riskování vede některé chodce i stále přetrvávající ničím nepodložený pocit jakési „absolutní přednosti“ na přechodu. Chodec by si měl uvědomit, že například nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy (nachází-li se v tomto případě na přechodu pro chodce nebo vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel). Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem a také musí dát přednost tramvaji. Řidič vozidla s výjimkou řidiče tramvaje je pak povinen umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky. Zdroj: www.besip.cz

Zebra versus místo pro přecházení

Ve městech i obcích jsou vyznačené dva druhy přechodů - tradiční "zebra" a místo pro přecházení. Rozdíl mezi nimi je poměrně značný.

Zebra
Na rozdíl od klasického přechodu nemají totiž na těchto místech tak úplně přednost. Chodce přecházejícího pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nesmí řidič ohrozit nebo omezit, to znamená, že mu nesmí vzniknout žádné nebezpečí a nesmí mu ani jízdou či vozem nijak překážet.Přechod pro chodce versus místo pro přecházení.Přechod pro chodce versus místo pro přecházení.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

Místo pro přecházení
Naproti tomu místo pro přecházení vozovky je upravené a uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci. Řidič nesmí ohrozit chodce, který už vstoupil do vozovky, ale chodec musí dodržet veškerá pravidla, která platí pro přecházení mimo klasický přechod. Smí přecházet vozovku, jen pokud nedonutí řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. A před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.