Nyní se z mostu stala kvalitní a pevná spojnice obou břehů Lužnice spolehlivě propojující významná regionální centra s dálniční sítí. Jak zmínil náměstek pro řízení Sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád, hlavním úkolem projektu byla oprava všech závad bez narušení původního vzhledu mostu. "Došlo k úpravě nosné konstrukce a kompletní výměně celého příslušenství mostu,“ popsal Semorád.

Švehlův most, který spojuje břehy řeky Lužnice v Táboře již od let 1934–1935, podstoupil v minulosti jen několik dílčích oprav, proto jeho špatný technický stav vyžadoval celkovou rekonstrukci. „Vozovka mostu byla popraskaná a lemující chodník se propadl. Monolitické římsy porostlé mechem vypadaly mírně řečeno nevábně,“ přiblížil dále.

Řidiči během rekonstrukce mostu využívali objížďku přes most v příměstské části Tábora Čelkovicích. „Přestavba přispěla ke zkvalitnění silničního napojení významných center Jihočeského kraje. Tento úsek nyní umožňuje hladké propojení oblastí Táborska a Bechyňska k dálnici,“ vysvětlil Semorád.

Oblast krajské silniční infrastruktury IROP podpoří i v programovém období 2021–2027. Podle informací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR je připravena částka 10,2 miliard korun z Evropské unie.

Stavba Švehlova mostu v Táboře, staré kašny či vichřice na sadech. Historické fotografie pocházejí z archivu atelieru Šechtl a Voseček.
Stavba Švehlova mostu v Táboře, staré kašny či vichřice na sadech. Podívejte se