Speciální betonářská forma ze Španělka podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové slouží k betonáži tubusu tunelu. „Po jeho instalaci začala betonáž prvního tunelového pasu. V souladu s technologickými postupy betonáže bude vždy po několika dnech forma uvolněna, posunuta pod další pas a toto se bude opakovat po celou dobu betonáže celého tunelu,“ přiblížila postup výstavby tunelu, která potrvá zhruba do konce roku 2021.

Zásypy Zvěrotického tunelu mají začít již na jaře a budou pokračovat do roku 2022. „Práce budou prováděny postupně od Soběslavi k Sedlečku a umožní tak v druhé polovině příštího roku zprovoznění místní komunikace spojující přivaděč k dálnici s ulicí K Sedlečku, která povede nad portálem tunelu,“ dodala Friebová.

MOSTY ROSTOU

U estakády přes Černovický potok je hotová spodní stavba. „Tedy opěry a pilíře, v současnosti se osazují ložiska a byla zahájena výroba a montáž ocelové části nosné konstrukce,“ popsala navazující úsek s tím, že práce v této lokalitě potrvají minimálně do zimy.

Na další estakádě přes rybník Kamenný na úrovně Myslkovic se finišují práce na spodní stavbě. „Výroba ocelové konstrukce bude zahájena koncem září,“ prozradila Nela Friebová.

Semafory od Zárubova mlýna zmizí už v úterý 15. září. „Už o víkendu začalo postupné odstraňování podskružení konstrukce mostu, kvůli kterému je kyvadlový provoz zaveden,“ sdělila dobrou zprávu pro motoristy.

KRÁTKODOBÁ OMEZENÍ

U Doubí se přeložka realizuje v nové stopě, a tak nejsou nutná v tomto místě dopravní omezení. „S jejím zprovozněním počítáme v první polovině příštího roku,“ upřesnila.

Mezi obcemi Myslkovice a Janov byla před započetím prací na nadjezdu zprovozněna provizorní objížďka, která bude po zprovoznění na konci letošního roku odstraněna. „Krátkodobá omezení se chystají pouze v okamžiku zprovoznění komunikací, zda se bude jednat o uzavírky či částečná omezení provozu, není dosud stanoveno,“ podotkla Nela Friebová.

VÝZKUM SE CHÝLÍ KE KONCI

Archeologové uvolnili prostor pro budování železničního zářezu. „Nadále však pracují na pozemku v dočasném záboru určeném pro deponii materiálu. Hotovi by měli být do konce září. V dalších lokalitách se už podobný rozsah archeologických prací nepředpokládá,“ shrnula.

UZAVÍRKA U SOBĚSLAVI SE VRÁTÍ

Uzavírka mezi Soběslaví a Zvěroticemi už skončila 30. srpna. „Jejím důvodem bylo napojení přeložky silnice II/135, nicméně od 1. listopadu zde bude provoz přerušen znovu, a to již trvale,“ doplnila, že silnice kříží zářez přeložky trati.

Od neděle 1. listopadu se bude do Soběslavi projíždět od dálnice po části přeložky II/135 a přeložce III/13521. Zbývající část silnice II/135 po křižovatku s ulicí Tyršova bude zprovozněna v druhé polovině roku 2022. „Pro dokončení je nutné nejdříve převézt železniční provoz na novou trať a těleso původní trati prokopnout,“ vysvětlila závěrem Nela Friebová.

close Od neděle 1. listopadu se bude do Soběslavi projíždět od dálnice po části přeložky II/135 a přeložce III/13521. info Zdroj: Deník / Lenka Pospíšilová zoom_in

Stavba přeložky v úseku Soběslav – Doubí u Tábora, která je realizována v nové stopě, byla zahájena 16. října 2019, bude dlouhá 8,8 kilometrů, přiblíží se dálnici D3. Investice přesáhne 4 miliardy korun, s financováním pomůže Evropská unie prostřednictvím operačního programu Doprava. Hotovo má být na jaře roku 2023.