Hlavním cílem uvedeného projektu bylo mezi lidmi posílit patriotismu a sounáležitosti s místem, v němž se narodili a také žijí.

Výdaje na materiál, práci řezbáře a organizaci celé akce přesáhly 900 tisíc korun.

V Ratibořských Horách jsou se svou sochou nadmíru spokojeni. „Pro naši ves jsme chtěli permoníka, protože se zde dolovalo stříbro, ale tento nápad si už vymysleli v Řemíčově, takže jsme se s řezbářem Jiřím Nekolou shodli na soše svaté Barbory. Ta je patronkou havířů, horníků a všech rizikových povolání. Jelikož jsme naplánovali umístit sochu doprostřed návsi, aby jí dominovala, dostala jako jediná vysoký podstavec," řekl k novému atributu vesnice starosta Radek Lamboj.

Jako jediná z třiceti svých sester má tedy plastika svaté Barbory podstavec, který jí dodává vzhled pomníku a úctyhodnou výšku přes tři metry. Zelená náves s několika stromy si tak nasadila něžnou korunku v podobě štíhlé a přívětivé Barbořiny tváře.

Již letos rozpálí taneční parket v novém kulturáku

Zvláštní budova s napůl sedlovou a napůl rovnou střechou, schovaná za obecním úřadem. To je zdejší kulturní dům. Ačkoliv jeho nejlepší léta zábav a plesů jsou už pryč, starosta i se zastupiteli se jej snaží znovu probudit. Vnější i vnitřní rekonstrukce objektu má napomoct k rozšíření kulturního života ve vsi.

„S domem kultury, říkejme mu sál, je spojeno složité klubko majetkových a soudních procesů. Na začátku, v roce 1976, vznikl projekt, při kterém se vybudovala restaurace spojená s kulturním domem. Jelikož se počítalo s tím, že objekt bude mít jednoho majitele, nechaly se veškeré přípojky udělat pouze do restaurace," vysvětluje situaci starosta Ratibořských Hor Radek Lamboj. Poté se ale věci změnily a restauraci dostal do rukou soukromník, kdežto sál získala obec. „Soukromník však neměl o provoz restaurace zájem, takže ji zamkl a nezajímalo ho, že zde máme přípojky vody, energie, tepla zkrátka všeho," popisoval starosta dál. Po dobu několika let měla obec s majitelem pohostinství dohodnutý alespoň vchod do sálu, nicméně zima, tma a absence vody v objektu zamezila veškerému kulturnímu vyžití.

Obec se to rozhodla změnit a upravit sál tak, aby byl opět soběstačný a sloužil svému účelu. „Museli jsme udělat novou přípojku elektřiny, také jsme zaváděli nový systém topení plynem. Toto už jsme udělali v minulém roce. Nyní v srpnu jsme dokončili přípojku vody a kanalizace. Uvnitř se již nyní pracuje na zcela novém sociálním zařízení budou nové toalety, včetně obkladů a umyvadel. Zítra potom přijede malíř a vybílí celý sál. Na nás potom zbude už jenom rozmístění nábytku. Ten nový nemáme, protože slouží perfektně dál," pochlubil se výčtem splněných úkolů starosta Radek Lamboj.

Opravy čekají i zevnějšek budovy. Nedávno vyměněná okna sice energii ušetří, zateplení však také udělá svoje. „Je jen otázkou dní, kdy začnou řemeslníci stavět lešení a celá budova se začne zateplovat. Úprava čeká i střechu do které zatéká, takže se zateplí i stropy uvnitř," popsal venkovní rekonstrukci starosta Ratibořských Hor. Hotovo by chtěli radní mít do konce listopadu.

Autor: Veronika Gigalová