Stavba byla přerušena na podzim minulého roku. „Po převzetí staveniště a po prvních činnostech stavební firma zjistila, že je třeba vypracovat dílčí realizační dokumentace ve vytyčeném území. Museli jsme si je s hlavním investorem, Krajským úřadem Jihočeského kraje, vyjasnit. Před zimní odstávkou stavby jsme se domluvili, že doprojektujeme, co je potřeba. Nyní po veškerém projednání a ocenění úprav v projektu můžeme pokračovat dál,“ uvedl starosta Štěpán Pavlík.

Po loňském zastavení stavby projektanti doprojektovali nutné úpravy území, v němž v minulých letech vznikly jiné stavby, které je nebo bude nutno přeložit. Bylo také třeba pozměnit sled prováděných prací. „Všechny úpravy stavby, která se projektovala před 13 lety a teprve teď ji jde Jihočeský kraj realizovat, ocenila firma Eurovia na 18,3 milionu korun. Celkem bude tedy propojka stát 123 milionů korun včetně DPH,“ uvedl starosta Tábora.

Důležitým krokem pro pokračování stavby bylo červnové usnesení zastupitelstva města Tábora, které schválilo spolufinancování dodatečných projekčních úprav ve výši 9,1 milionu Kč.

VYŘEŠÍ DOPRAVNÍ KOMPLIKACE

Propojka, kterou provází odpor části obyvatel místní části Měšice prostřednictvím nejen spolku Jinudy, bude mít podle vedení radnice pro město zásadní dopravní význam. V posledních letech houstne provoz v Zavadilské ulici mezi kruhovým objezdem Na Mýtě u benzinky Shell a křižovatkou u Brisku. Příjezdy vozidel po Zavadilské ulici, od Čekanic, od Mladé Vožice způsobují dopravní zácpy, špatně se tu odbočuje doleva.

Čísla mluví o tom, že v Zavadilské ulici jede denně až 15 tisíc vozidel. Druhý uzel, kruhová křižovatka Na Mýtě, trpí nárůstem počtu aut od Chýnova, z nákupního centra Albert a přilehlých firem. Plánované propojení Chýnovská - Vožická odlehčí oběma uzlům tím, že napojí průmyslovou zónu Vožická mimo tyto křižovatky.

INVESTUJE HLAVNĚ KRAJ

Hlavním investorem propojky je Jihočeský kraj, město Tábor je minoritním investorem. V roce 2007 vznikl první projekt stavby a první seriózní rozpočet stanovil cenu na 118 milionů korun s DPH. Aktualizace projektu v roce 2015 ukázala na cenu až 157 milionů korun s DPH. V roce 2019 Jihočeský kraj stavbu soutěžil a soutěží stlačil její cenu na 105 milionů korun s DPH.

Drtivou většinu peněz, přes 100 milionů korun, uhradí Jihočeský kraj, zhruba 3 miliony za doprovodné stavby (zařízení staveniště, lávka pro cyklisty aj.) zaplatí město Tábor. „Kromě toho Tábor do napojení průmyslové zóny už dalo, nebo má zasmluvněno, celkovou částku 32 miliony korun, například za výkupy potřebných pozemků. V této sumě je obsažena zasmluvněná částka 10,2 milionu korun na přeložení vysokého a velmi vysokého napětí ze vzduchu do země,“ vysvětlil Štěpán Pavlík. Přeložení vedení vysokého napětí může být nakonec levnější. Město Tábor se ještě pokusí vyjednat krajský příspěvek.

Trasa propojky povede od hasičské zbrojnice v Měšicích severním směrem přes průmyslový areál k Vožické ulici. Součástí stavby se stane i protihlukový val a stěny v úseku obydlené části Měšic, a to na základě vyhodnocení zpracované hlukové studie.

Součástí stavby se stane i protihlukový val a stěny v úseku obydlené části Měšic, a to na základě vyhodnocení zpracované hlukové studie. Délka jižní větve propojky bude měřit 1,417 kilometru. V územním plánu sídelního útvaru Tábor figuruje záměr výstavby této silnice od roku 1997. Smyslem dopravně - investiční akce je napojení průmyslové zóny Vožická a zároveň vytvořit alternativu současnému přetíženému severojižnímu tahu ve východní části města (Kouřimov, Čekanice, Blanické předměstí). Plánovaná doba výstavby je dva roky. V budoucnu má na jižní větev navázat severní část kolem Čekanic v úseku Vožická – silnice I/19.