Cesta by měla vést jižní částí obce za tréninkovým fotbalovým hřištěm přes louku a dále okolo lesa směrem k současnému vstupu do zoo. „Jedná se o jednu z kratších variant, návrh dopravního napojení respektuje i tréninkové fotbalové hřiště. Trasu této varianty dopravního napojení preferují i orgány státní správy,“ upřesnil mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Smyslem je odvést frekventovanou dopravu návštěvníků zoo ze zastavěné části obce na její okraj. „Rozhodně jsme neschválili samotnou změnu územního plánu, to nás bude čekat příští rok. V tuto chvíli jsme vybrali pouze jednu variantu dopravního napojení na výkresech. Projektant se dostal do fáze, kdy se musí vybrat jedna z možností. Dali jsme tím zpracovateli územního plánu zelenou, kterým směrem se má ubírat,“ uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík.

K napojení se vyjádřila i předsedkyně osadního výboru Větrovy Dana Kupková. „Stále si myslíme, že zoo nemá na Větrovech co dělat, ale má platnou licenci a je zřejmé, že se jí nezbavíme. Vybraná varianta dopravního napojení je jediným řešením, jak se zbavit automobilového provozu přes obec,“ uvedla.

NÁZORY MÍSTNÍCH SE RŮZNÍ

Osadní výbor svolal na konci září Větrovské, aby se k situaci znovu vyjádřili. Schůzky se zúčastnilo kolem 45 obyvatel, kteří jsou nadměrnou dopravou bezprostředně ohroženi, protože bydlí kolem příjezdové ulice. Část místních však stále sdílí názor, že největší váhu má loňská petice se 180 podpisy, která dokonce požadovala odstranění zoo jako takové. Místní rovněž poukazují na hluk, smog, prašnost na příjezdové silnici k zoo a zápach ze zvířat. Zoo ročně navštíví asi 100 tisíc lidí. Podle mluvčího radnice Luboše Dvořáka se změní parametry propojky.

„Plánované dopravní napojení původně uvažovalo o jednopruhové komunikaci s výhybnami, teď se rýsuje dvoupruhová s jedním zúžením. Vizí je, aby nová komunikace, kterou vybuduje zoo na vlastní náklady, byla hotová před letní sezonou roku 2022,“ uvedl.

ZARUČÍ SE EKOSPOL

Zastupitelstvo zároveň vzalo na vědomí prohlášení o závazku zajištění příjezdové cesty od zoologické zahrady a přijalo ručitelské prohlášení společnosti Ekospol za závazky zoo s cílem zajistit příjezdovou cestu ve prospěch města Tábora.

„Město Tábor se zavázalo, že bez ohledu na nové dopravní napojení zvýší frekvenci čištění a údržbu stávající místní komunikace vedoucí ke vchodu do zoo, doznačí příjezd na parkoviště u fotbalového hřiště, aby ho řidiči více využívali,“ upřesnil Luboš Dvořák.

DODAJÍ KOŠE I SMĚROVKY

Dále město akceptovalo požadavek vyvinout snahu zajistit změny v mapových podkladech GPS navigací, vyznačit na parkovišti směrovku k wc vedle rozhledny Hýlačka, doplnit parkoviště a prostor kolem velkými koši na odpad, vyznačit pro návštěvníky směrovky a po dohodě s majiteli pozemků vysekat a udržovat prozatímní cestu pro pěší po louce k zoo.