Starosta Štěpán Pavlík uvedl, že rozpočet město připravovalo standardní metodou jako mnoho let předtím. „Je koncipován jako lehce schodkový, to nebývá pravidlem, ale už jsme to tak v posledních letech měli,“ popsal.

Odbor financí a správce rozpočtu dle jeho slov při sestavování reagoval zejména na predikce ministerstva financí a především předpoklady daňových příjmů. „Následně se tvoří provozní rozpočet města, kdy jednotlivé odbory a složky města vkládají náklady na svůj běžný chod, v dalších fázích to projednává také rada města a finanční výbor,“ vysvětlil úvodem.

Schodek uhradí z naspořených rezerv

Jak tedy rozpočet pro rok 2024 vypadá a jaké investice si bude moci samospráva dovolit? Odhadované příjmy tentokrát překročí jednu miliardu korun. Výdaje jsou o 119 milionů vyšší. „Schodek není tak výrazný, loni i předloni jsme ho měli z různých důvodů také. Stává se to v případě, kdy si město bere úvěr, v minulých letech například na stavbu centra pro seniory,“ komentoval Pavlík s tím, že saldo navrhuje samospráva pokrýt z prostředků uspořených v minulých letech, z fondu rezerv a rozvoje a fondu pokut.

Parkování na sídlišti Nad Lužnicí v místech, kde má vyrůst nový parkovací dům za maximálně 100 milionů korun.
Táborský rozpočet počítá se stavbou parkovacího domu i opravou knihovny

Novou položkou se stal návrh na zrušení fondu na opravu budov v městské památkové rezervaci ve výši čtyři miliony. „Tento fond již není funkční, jde o peníze, které v něm zbyly. Vše je vyúčtováno a zaplaceno, proto jsme se rozhodli ho zrušit. Rádi bychom finance použili na opravu střechy matriky na náměstí,“ vysvětlil Pavlík.

Zastupitelstvo zasedalo poprvé po dlouhé době v gotickém sále Staré radnice.Zastupitelstvo zasedalo poprvé po dlouhé době v gotickém sále Staré radnice.Zdroj: Archiv města TáborBudova táborské radnice byla postavena po více než sto letech od založení Tábora, v roce 1521. Dočkala se několika přestaveb, tou poslední před dvěma lety získala současnou podobu. Restaurování se dočkala mimo jiné řada historických předmětů, objekt dostal nové osvětlení, vyměnila se historická dlažba i opravené jsou i stropy. Zastupitelé Tábora v objektu Staré radnice zasedali při slavnostních příležitostech, nebyl jich tak vysoký počet jako dnes, tak jim stačil stávající prostor galerie Husitského muzea. V gotickém sále se setkali například v roce 1920 při příležitosti 500. výročí založení města, tehdy se zúčastnil zasedání i prezident Tomáš G. Masaryk. Dalším významným zasedáním se stalo to v červnu 1948, kdy zastupitelé udělili čestné občanství Klementu Gottwaldovi. Zastupitelé následně zasedali například v ZŠ Bernarda Bolzana či na Střelnici, posledních dvacet let pak do listopadu letošního roku jednali v objektu tzv. Tabačky na Husově náměstí. Tuto zasedačku však statici už k hromadným setkáním z bezpečnostního hlediska nedoporučují.

Příjmy ovlivnil konsolidační balíček

Hlavními příjmy rozpočtu jsou daně, zejména DPH a daň z nemovitosti. „Trochu nám s tím zahýbal konsolidační balíček. Výrazný nárůst má daň z nemovitosti z 42 na 75 milionů. Výrazného poklesu se naopak dočkala daň z hazardu, obce mohou přijít až o 75 procent z předpokládaných příjmů. Tam bude částka příjmů výrazně nižší, vybírali jsme kolem 50 a v příštím roce to bude asi jen 12 milionů,“ komentoval starosta s tím, že rozdíl těchto položek je přibližně stejný, a nakonec šlo pouze o kosmetické úpravy.

Rozpočet města Tábora na rok 2024:

Celkové příjmy 1 078 412,85048 tis. Kč

z toho příjmy daňové 806 837 tis. Kč

příjmy nedaňové 205 462 tis. Kč

dotace neinvestiční 60 195,9315 tis. Kč

dotace investiční 3 417,91898 tis. Kč

příjmy kapitálové 2 500 tis. Kč.

Celkové výdaje 1 197 898,85048 tis. Kč,

z toho výdaje běžné 884 243,85048 tis. Kč

výdaje kapitálové 313 655 tis. Kč

Výsledné saldo rozpočtu - 119 486 tis. Kč

Financování celkem + 119 486 tis. Kč,

z toho splátky jistin přijatých úvěrů - 15 240 tis. Kč.

Fond rezerv a rozvoje + 128 354 tis. Kč

Fond pokut + 2 000 tis. Kč

Fond na opravy budov v městské památkové rezervaci (MPR) + 4 372 tis. Kč

Pro kapitálové investice, tedy na velké stavby, vyhradil rozpočet balíček asi 314 milionů korun. „Budeme investovat stavby potřebné, které již na zhotovení čekají řadu let i s přihlédnutím ke koaliční smlouvě a vytyčeným prioritám,“ dodal starosta.

Parkovací dům, knihovna, divadelní technologie i hasičárna

Bodem číslo jedna v kapitole plánovaných investic je výstavba parkovacího domu na sídlišti Nad Lužnicí. „Poslední rok jsme řešili stavební povolení a různá odvolání. Vypořádali jsme se s námitkami a stavební úřad nám udělil výjimku s tím, že stavba tam nebude vadit okolí,“ uvedl starosta. Samospráva chce aktuálně vysoutěžit dodavatele, který má vytvořit design i postavit samotný objekt za 100 milionů. „Stavbu bychom rádi zahájili na jaře po mistrovství světa v cyklokrosu,“ řekl Štěpán Pavlík.

Zasedací místnost v podkroví Městského úřadu v Táboře na Husově náměstí podle statického posudku nemůžu již sloužit shromažďovaní osob. Foto: archiv města Tábora
Akce kulový blesk po Táborsku. Zastupitelé se musí stěhovat z Tabačky

Mezi další větší investiční akce patří dostavba vodovodu do místní části Hlinice (26,5 milionu), rekonstrukce bytového fondu – rekonstrukce a zateplení bytového domu tzv. Družby na ulici ČSA (20 milionů), rekonstrukce jevištních technologií, úprava jeviště a nový vjezd pro jevištní techniku Divadla Oskara Nedbala (26 milionů), rekonstrukce městské knihovny v Jirsákově ulici (14,2 milionu město + 40 milionů dotace IROP), I. etapa rekonstrukce Třebízského ulice - úprava vodovodu a povrchů (18,6 milionu), I. etapa úpravy prostranství náměstí Přátelství včetně 13 parkovacích míst navíc (6 milionů), přístavba hasičské zbrojnice v Bydlinského ulici (6,5 milionu), modernizace sýpky pro osadní výbor v místní části Měšice (3,5 milionu) a další.

Rozpočet je zdravě sestavený, ale vadí zdražování odpadu

Zastupitelka a předsedkyně finančního výboru Soňa Šicnerová si neodpustila komentář s tím, že je se sestaveným rozpočtem osobně spokojená. „Ačkoliv je schodkový, kryjeme saldo způsobem, při němž nehrozí poškození finančního zdraví města. Po zapojení rezervních fondů jsme skutečně léta volali, finanční zdroje z nich se používají tak, jak mají, ve prospěch investic,“ konstatovala. Pozitivně hodnotila také nezvyšující se dluhové zatížení. „Provozní rozpočet je přebytkový, posilujeme výdaje v oblasti kapitálových, což je velice zdravá záležitost. Nejde o jednoduchou kalkulaci a sestavení rozpočtu včetně všech parametrů zaměstnalo mnoho lidí z finančního odboru,“ míní.

Informovala ale, že rozpočet nepodpoří. Ne z důvodu čísel, ale z hlediska obsahu. „Každý má své priority, které prosazuje, ale myslím, že je tam řada položek z hlediska příjmů a výdajů, které není nutné realizovat rychleji a jiné opomíjet,“ upozornila.

Soňa Šicnerová nesouhlasí s vysokými poplatky za svoz odpadu. „To jsou skutečně příjmy, které mi hodně vadí. To jsme jako opozice nepodpořili, aby byl nejvyšší v okrese, nevím, jak v kraji. Touto problematikou jsem se zabývala, projela si platby za odpad v okolních městech a Tábor figuruje na nejvyšším místě,“ tvrdila Šicnerová s tím, že nesouhlasí s přenášením zátěže na občany. „Náklady totiž občanům narůstají už z důvodu legislativy a zvyšování centrální daňové zátěže v oblasti nemovitostí,“ zopakovala fakt.

Upozornila i na vyšší náklady na zaměstnance

Osobně má problém také se zvyšujícími se náklady na platy a spojené úhrady. „Celkem město Tábor vynaloží na platy a spojené úhrady 208 milionů 944 tisíc korun z celkových provozních výdajů ve výší 884 milionů. To je každá čtvrtá koruna z provozu na osobní výdaje,“ vyčíslila s tím, že je to z části pochopitelné.

Dvouletá rekonstrukce táborské Staré radnice je završena.
Rekonstrukce radnice za 48 milionů je u konce. Podívejte se

Nenavyšují se mzdy a odměny. „Informace poskytnuté kanceláří starosty říkají, že se nenavyšuje průměrný plat, ale zdá se mi, že nám zbytečně rychle roste počet pracovních pozic,“ poznamenala. Využití zbytných financí by viděla jiným směrem, například na modernizaci dětských hřišť, zlepšení veřejné zeleně, výsadbu stromů a podobně. Nezdál se jí také pokles výdajů na údržbu městského majetku. „Opravy a údržba jsou také důležité. Tuto připomínku opakuji každoročně,“ popsala. „Věřím, že rozpočet není dogma a v průběhu kalendářního roku budou zapojeny další prostředky tímto směrem z rezervních fondů,“ uzavřela.

I přes tyto a další námitky, například že v rozpočtu schází projekt bytového domu, po kterém volají obyvatelé, či opravy chodníků a komunikací, však zastupitelé návrh rozpočtu pro rok 2024 schválili a přijali ho celkem 15 z 25 přítomných hlasů.

S byty se počítá a pracovní místa jsou důležitá

Starosta Pavlík závěrem reagoval a připomněl, že výstavba domů a bytů je jednou z největších ambic města Tábora v nové čtvrti Dvorce, kde je v plánu 1400 až 1700 nových bytových jednotek. Objekty chce město stavět v horizontu několika let za podpory dotačních grantů z ministerstva pro místní rozvoj a dalších institucí, část bude budovat developer.

V důsledku toho vzniklo i nové pracovní místo koordinátorky čtvrti Dvorce. Další pracovní pozice vznikla v rámci prevence kriminality. „Jde o romské poradce a asistenty prevence kriminality a opravdu nejsou zbytečná, navíc jsou dotovaná. Další místa se týkají pracovníků pro veřejnou zeleň či pracovníka pro přestupkové řízení. Stejně tak jsou potřební zaměstnanci kanceláře architekta města (KAM) usnadňující život stavebníkům a žadatelům o různé stavební projekty ovlivňující tvář města,“ uzavřel.