Zatímco nyní organizačně spadá pod odbor kultury, radní vidí logičtější začlenění pod knihovnu. "Což je logické, protože sídlí ve stejné budově a navíc všechny akce hvězdárny se stejně konají v prostorách knihovny," zdůvodnila plán místostarostka Kateřina Bláhová, do jejích kompetence obě instituce spadají. Hvězdárně by tak již nešéfovala Martina Suchá, ale Eva Měřínská.