Ten je určený pro pomoc subjektům věnujícím se zdravotním a sociálním službám. Iniciátorem vzniku transparentního účtu byl radní města Jiří Fišer. Na účtu se sešlo 179 676 Kč. O podporu z tohoto účtu subjekty žádaly do 4. září.

Rozdělení vybraných peněz v pondělí 5. října schválilo Zastupitelstvo města Tábora. Jak sdělila místostarostka Olga Bastlová, město přijalo 9 žádostí o celkovém objemu 418 000 Kč, z čehož plyne, že z rozpočtu města bude z provozní rezervy dofinancováno 238 324 Kč.

Ještě dříve, než o všem rozhodli zastupitelé, žádosti zkontrolovala sociální komise. Přidělení peněz doporučil i finanční výbor.

Schválené finanční prostředky: Diakonie ČCE – středisko Rolnička 50 000 Kč, RC Radost 50 000 Kč, Oblastní spolek ČČK 50 000 Kč na mzdové náklady, Charitní nadační fond 48 000 Kč, SOANZ 50 000 Kč, Domácí hospic Jordán 50 000 Kč, PorCeTa 50 000 Kč, ZŠ a MŠ Kaňka 20 000 Kč, Farní charita Tábor 50 000 Kč.