Zastupiteli schválení delegáti – právníci Dana Švecová a Jan Vobr, jsou povinni nepodpořit vyplacení tantiém pro šest členů statutárních orgánů, neboli tříčlenného představenstva a tříčlenné dozorčí rady. Celá suma 853 tisíc tak má být převedena na účet nerozděleného zisku teplárny.

Valná hromada bude dělit zisk loňského roku již podruhé, neboť v květnu se na něm nedohodli. Celkem je ve hře 8,5 milionu korun. Necelých 6,5 milionu si mají rozdělit akcionáři, přes jeden milion má jít na sociální fond výrobce tepla a zbytek včetně zmíněných tantiém má dle návrhu Tábora zůstat na účtu jako nerozdělený zisk.
V posledním bodě se Tábor s představenstvem teplárny rozchází. To navrhuje rozdělení celého zisku, s výjimkou 270 tisíc.

Táborské dotazy se týkají například emisních povolenek nebo kalkulace cen tepelné energie.