Jejich mluvčí Nicole Zaoralová uvedla, že v posledním týdnu je počet požárů vyšší.

Jak nezpůsobit požár

- V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně.
- V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně lze jen na vyhrazených místech.
- Zakázáno je odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
- Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně 50 m od okraje lesa.
- Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
- Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
- Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000 Kč.
- Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.


Nicole Zaoralová zároveň varovala před manipulací s vysoce hořlavými kapalinami. „Při vysokých teplotách se více odpařují a tím pádem roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů," uvedla. V běžné garáži je možné mít maximálně 40 litrů pohonných hmot.


Také při zacházení s plyny musí být lidé v horkém počasí hodně obezřetní. „Zapalovač ponechaný za sklem automobilu při vysokých teplotách představuje doslova časovanou bombu, která dokáže auto těžce poškodit a způsobit také vážná zranění," upozornila.