„Využívané nyní nejsou. U té senožatské – věžové se říká, že s ní byly vždy problémy, že tekla. Ale doložené to není. Ta bechyňská – zemní je v příliš malé nadmořské výšce a nemá dostatečný tlak, aby mohla vodou zásobovat současnou výstavbu v Bechyni," říká ředitelka Vodárenského sdružení Bechyňsko Zdenka Sosnová.

Vodárna na Šibeničním vrchu, který se nachází u silnice směrem z Bechyně na Opařany, už sice jako vodojem neslouží, nicméně pod ní jsou stále funkční a využívaná vodovodní potrubí.

„Říkali jsme tomu růžové prasátko. Je jako z mandlového těsta. My v Bechyni máme vše nějak pojmenované. Myslím, že vodárny pocházejí ze 30. let. Tahala se voda ze Sudoměřic a od Haškovcovy Lhoty. Jsou tam silné prameny s dobrou vodou," vzpomíná Anna Plachtová z Bechyně.
Vodojem Šibeniční vrch a vodojem Senožaty byl součástí vodárenské soustavy vybudované v letech 1926 až 1928.

„Vodojemu se říká různě, já mu říkám zmrzlinový pohár. Už Jakub Krčín v těchto místech vybudoval studnu, kam stáhl prameny vody. Ty pak vedl do rybníka Trubný a z něho dřevěnými trubkami do bechyňských kašen, obydlí a zámku. Kolem druhé světové války pak byl nedostatek vody. Profesor z keramičky pak na vlastním těle zkoušel pitnost tamní vody, byla dobrá," říká Martin Gärtner.

V roce 1926 kronika popisuje, že začaly pro obec nákladné práce, týkaly se výstavby nového vodovodu a úpravy silnic. Zastupitelstvo zvažovalo, zda brát a filtrovat říční vodu, nebo sáhnout právě po dobré vodě z Krčínovy studny. Přestože vedla přes mnohé pozemky jiných obcí a sám kronikář byl spíš pro říční vodu, dopadlo vše jinak.

Pitná voda byla jímána sběrnými zářezy v lese u Bechyňské Smolče a vedena gravitačně až do vodojemu Šibeniční vrch. Touto vodou byli zásobováni obyvatelé Bežerovic, Černýšovic, Bechyně, Senožat a Haškovcova Lhoty. Protože rostla spotřeba vody v Bechyni, byla v roce 1932 v Sudoměřicích u Bechyně vybudována studna a čerpací stanice. „Voda z této čerpací stanice byla čerpána do přivaděče z Bechyňské Smolče do vodojemu Šibeniční vrch. Voda ze studny ze Sudoměřic u Bechyně je dodávána do vodovodní sítě města Bechyně i dnes, ale pro dopravu vody bylo vybudováno nové potrubí okolo silnice ze Sudoměřic do Bechyně," vysvětluje Zdenka Sosnová. Dodala, že zemní vodojem Šibeniční vrch má objem 300 metrů kubických.

Bomby u trubek

Na Boží hod vánoční, 25. prosince 1944, zrovna ve chvíli, kdy bylo bechyňské náměstí plné lidí, zahájili spojenci nálet na Bechyni a okolí. Sirény se rozezněly až poté, co vybuchla první bomba. Ta pobořila chalupu, stodolu a stáj Jana Dudlíka v Hodonicích, rodina byla právě v Bechyni v kostele. Dvě bomby dopadly těsně u silničního příkopu blíže městského vodojemu na Šibeničním vrchu, pouhé jen čtyři kroky od hlavního potrubí přivádějícího vodu z vodojemu do města. O několik měsíců později se u vodojemu schovávali ruští vojáci.

Odpoledne 13. května 1945 byly noční hlídky českých vojáků posíleny o vojáky ruské, protože byly obavy z přepadu Bechyně tlupami hladových německých vojáků. Městský výbor vyhlásil, že kdo může postrádat nějaké potraviny a nápoje, aby je přinesl Rusům, zalehlých v rojnici na Šibeničním vrchu, do budovy keramické školy. Na tuto výzvu se sešlo mnoho pokrmů. Po jídle si spokojení Rusové zatančili kozáčka a přidala se k nim i paní Kaplanová, která mládí prožila v Rusku.

Kat z ruky

Podle Josefa Vavřince sloužil vodojem na Šibeničním vrchu k akumulaci vody pro město Bechyně až do roku 1966, kdy byl postaven přivaděč z vodojemu Hodětín.

Voda z vodojemu Hodětín natéká gravitačně až do Bechyně, tlak vody v Bechyni je tak určován hladinou vody ve vodojemu v Hodětíně. To Šibeniční vrch nesplňoval, a tak je dnes nepoužívaný. Voda by se do vodovodní sítě musela čerpat. Do vodojemu Hodětín, tedy i do Bechyně, je čerpána pitná voda z vrtu v Nové Vsi.

A kde se vzal ne příliš lichotivý název Šibeniční vrch? „Stávala tam zřejmě šibenice a parcelám kolem vodárny se také říkalo Stínadla. Vyjadřuje to tak fakt poprav. V jaké době to ale bylo, nevím, protože už za Petra Voka Bechyně kata neměla. Byl velice prchlivý, a tak aby předešel neuváženým rozsudkům, odvolal ho do Soběslavi. Než kat dorazil, stačil mnohdy vychladnout a ortel změnit," doplnil Martin Gärtner.

David Peltán