Jak pomáhat seniorům? Jak se chovat k rodičům či kamarádům? Jak být vděčný či uctivý? Jak komunikovat? Nejen to se učí děti z Církevní základní školy Orbis-Pictus v Táboře.

„Etickou výchovu jsme začlenili do školního vzdělávacího programu jako průřezové téma, to znamená, že se nám prolíná do všech předmětů a učíme ji průběžně," sdělila ředitelka školy Miroslava Nejezchlebová. A to se daří.

Ve středu z rukou Lenky Schwarzové, členky dozorčí rady Etické výchovy, přebrala zlatou plaketu Etická škola. Toto ocenění bylo letos uděleno poprvé a získávají ho vybrané školy v republice.

Aby škola získala zlatou plaketu, kterou si připevní nejen na budovu školy, ale i do interiéru, musela splnit určité podmínky. Mezi ně patřila i již zmíněná výuka etické výchovy, dále také proškolení všech pedagogů či testování sociálních vztahů ve třídě.

„Z ocenění máme samozřejmě radost. Na druhou stranu je to velmi zavazující. Když se řekne etická škola, může to v někom vyvolat pocit, že jsme školou dokonalou. Naopak. Řešíme stejné problémy jako jinde. Jen víme, jak na to," vysvětlila Miroslava Nejezchlebová s tím, že etickou výchovu začali na škole vyučovat před pěti lety.

Magdaléna VolfováJejí součástí jsou například dobrovolnické práce či projektové dny, které děti seznamují s neziskovými organizacemi. „Žáci docházejí například do G – centra, kde vymýšlejí program pro seniory. Spolupracovali jsme i s Ochranou fauny a flóry v Táboře, kdy děti vyráběly soví budky a uklízely kolem řeky," popsala ředitelka. Desetiletá Magdaléna Volfová chodí navštěvovat například seniory do čekanického stacionáře.

Ráchel Vaňková„Doprovázíme je na procházkách a povídáme si s nimi. Už jsme si na sebe zvykli," říká žákyně. „Občas jim zazpíváme písničky nebo zahrajeme divadlo. Naposledy jsme jim udělali vědomostní soutěž. Prostě jsme jim dávali otázky a oni odpovídali. Docela je to bavilo," doplnila Ráchel Vaňková.

Noemi Ježková„Vyzkoušeli jsme si třeba, jak se cítí slepý člověk. Nasadili jsme si brýle, přes které jsme nic neviděli a museli jsme se pohybovat po chodníku nebo se orientovat v místnosti, kde jsme před tím nikdy nebyli. Jakmile jsme ztratili bod, kterého jsme se měli držet, už jsme bloudili," popisuje další téma výuky Noemi Ježková z páté třídy oceněné školy.