Rozhodně bude preferovat osobnosti. A tedy křížkovat jí známá jména. Monika Nováková má tudíž jasno. Domnívá se, že jedině tak se do zastupitelstva dostanou ti správní lidé.

Obdobný názor přetrvává obecně hlavně mezi mladými. Náš malý průzkum ale překvapivě ukázal poněkud jiné skutečnosti. Oslovili jsme padesátku žen a stejný počet mužů, voličů různých věkových kategorií s jedinou otázkou: Budete v komunálních volbách vybírat jednotlivé kandidáty?
Ženy ve věku od 18 let, tedy věku, kdy může člověk poprvé volit, až do třiceti let čtyřikrát odpověděly ano, naopak čtrnáct se rozhodlo zakřížkovat celý volební subjekt.

Další kategorie ve věku třicet až padesát let třináctkrát odpověděla ano, tedy že budou křížkovat jednotlivé osobnosti, pouze tři oslovené hodlají zaškrtnout celou stranu či hnutí. Ženy ve věku nad padesát let budou vybírat jednotlivé kandidáty jen v šesti případech, naopak desítka námi oslovených chce volit celý konkrétní volební subjekt.

A jak jsou na tom muži? Na stejně položenou otázku třem věkovým kategoriím odpovídali muži jinak než ženy. Tak výrazně se totiž nelišili ve svém rozhodování jako ženy. Mladí muži od osmnácti do třiceti let jsou v sedmi případech rozhodnuti volit osobnosti, v šesti pak celou stranu nebo hnutí.
Střední věková kategorie mužů od 30 do 50 let se trefila přesně do polovičky, sedmkrát se vyslovili pro ano, tedy křížkovat jména, sedmkrát ne. Ve věkové kategorii nad padesát let převládá mezi muži, jež jsme oslovili, názor, že budou volit celé politické uskupení. Naopak devět z nich hodlá dát své hlasy jednotlivým kandidátům.

Z malého redakčního průzkumu vyplynulo, že více voličů hodlá využít zakřížkování celých politických subjektů, a to konkrétně třiapadesát, naopak sedmačtyřicet voličů různých věkových kategorií bude volit jednotlivé osobnosti z kandidátek na Táborsku.

Jak funguje volební systém? - V komunálních volbách mohou voliči sice křížkovat jednotlivé osobnosti, ale jak zdůrazňuje politolog Tomáš Lebeda z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vůbec to neznamená, že zahýbají pořadím na kandidátkách podobně jako v posledních volbách do Poslanecké sněmovny. Může za to zákonodárce, protože vymyslel klamavý volební systém.
Nejhorší podle Lebedy je, že volič hlasuje s jistou strategií, která pak ale nefunguje.: „Hlasy, které odevzdáváme, ať už pro stranu nebo pro kandidáty, jsou vždycky a jenom hlasy pro danou politickou stranu. Všechny ty hlasy, ať už je strana získala formou zakřížkování jako celku nebo zakřížkováním jednotlivého kandidáta, se jí sečtou, a tyto hlasy slouží pro výpočet mandátů. Teprve pak se zjišťuje, kdo z kandidátky ty mandáty obdrží. A tady se začne přihlížet k jednotlivým hlasům, které kdo získal.“ Z rozhovoru pro Deník novinářky Ludmily Rakušanové a politologa Tomáše Lebedy.

Alena Řezáčová