První akcí je zvelebení zahrady Mateřské školy ve Světlogorské ulici v rámci výzvy Zelená planeta, kterou financuje především Fond životního prostředí ČR. Projekt zpracovaly vedoucí učitelka mateřské školy Dana Havlíková a její zástupkyně Kateřina Havlíková. Principem projektu je, že se na jeho realizaci nepodílely jen učitelky, ale rukou k dílu přispěli také rodiče a samotné děti.

Rozsáhlá revitalizace zahrady školce přinesla ucelený systém prvků a stanovišť: herní prvek lodi s dřevěnými sochami vodníka a žáby, hastrmánkův ateliér, pítko, smyslový chodník, hmyzí domeček, bylinkový záhon, kuchyně pana Čápa, květinová zahrádka, místo pro kompostování, hastrmanova vrbová chýše, vrbový tunel a nášlapy kulatiny, hmatový chodníček, sestava lávek nebo balanční prvek ve tvaru dřevěného slunce.

MLHOVIŠTĚ PROTI VĚTRU

Nejnákladnější bylo pořízení mlhoviště, které se bude využívat na ochlazení dětí v parných dnech. „Projekt byl velmi náročný, bylo s ním hodně práce. Moc děkujeme rodičům, kteří nám vydatně pomáhali,“ uvedla Dana Havlíková.

Investice stála téměř 589 tisíc korun, z toho státní fond uhradil přes 464 tisíc korun, město přispělo 70 tisíc korun a zbytek (asi 54,5 tisíce korun) zaplatila škola.

SPLNIL SE SEN

Druhou chloubou školy je zmodernizované školní hřiště a nová opěrná zeď v Helsinské ulici. „Rekonstrukce školního hřiště byla naším snem mnoho let. Hřiště poslouží našim dětem, kterých je pět set, a kroužkům. Vyzvali jsme k užívání také sousední stacionář Kaňka,“ uvedla ředitelka školy Alena Heršálková.

Nákladné stavební úpravy stály 10,2 milionu korun a zhotovila je firma Colas. Přinesly nový běžecký ovál, opravu rozběžiště pro skok daleký, úpravy části oplocení, nový skladovací kontejner na náčiní. Část opěrné zdi se zdemolovala a vznikla nová. Firma vyměnila přístupový chodník a provedla terénní úpravy včetně osetí hřiště travou. Výrazně se tak zlepšilo sportovní zázemí velké základní školy.

Důležité také je, že další firma HES stavební provedla potřebné odvodnění přilehlé tělocvičny, do níž při přívalových deštích zatékalo, v nákladu asi 2,3 milionu korun.