Na problémy, které trápí školu, upozornili Deník anonymně samotní rodiče. Ti podporují učitele, kteří sami nechápou situaci a tlak ze strany nových členů NF na změny, o kterých nevědí, kam až mohou v důsledku vést. Emotivní pondělní debata trvala více než tři hodiny, jejím výsledkem je dohoda o dalším uzavřeném jednání zástupců rodičů, školy a NF. Učitelé a rodiče požadují nové legitimní demokratické volby do správní rady NF, protože ztratili důvěru v její stávající členy. Možné je, že nakonec bude hledat řešení soud.

Vraťte školu učitelům a dětem

„Chceme vrátit školu do rukou učitelů, jsme tady pro děti. V orgánech školy by měli být ze dvou třetin učitelé a z třetiny rodiče. To by bylo fér, protože dosud jednali o nás bez nás. Chceme, aby opadla nedůvěra, potom zavedeme systémové změny, které po nás chtějí. Vedení školy bylo vždy transparentní, nechápeme, co se děje,“ tvrdí mimo jiné učitelský sbor. Dosud podalo výpověď 14 lidí. V pondělí nebyla nouze ani o emotivní vystoupení rodičů. Podporu škole a jejímu vedení vyjádřili i žáci devátého ročníku. „Škola by měla být žáků, rodičů a učitelů,“ rezonovalo sálem opakovaně i z jejich úst.

Ředitel ZŠ Zdeněk Trska zmínil, že není nadšený situací, ale nevidí jiné východisko. Krok zpět ke stažení výpovědi zatím ale nechystá. „Jsem pyšný, že do nedávna škola patřila rodičům, učitelům a dětem. Klid na práci jsme měli do listopadu loňského roku, pak se vše začalo měnit a dostali jsme se do patové situace,“ popsal. Postupně rezignovalo pět členů NF. V tuto chvíli se tak nemůže sejít, protože ho může svolat jen předseda a revizor, kterého nemá. Podobně je to v případě správní (4 ze 6 členů) a dozorčí rady (2 ze 3 členů). Školská rada má v současnosti také kvůli rezignacím jen polovinu z celkových osmi členů.

Základní škola Bernarda Bolzana v Táboře.
Deváťáci ze ZŠ Bernarda Bolzana bodují u přijímaček. Jaký je recept pedagogů?

ZŠ Bernarda Bolzana je obecně prospěšnou společností. Školu řídí ředitel, kterého jmenuje a odvolává správní rada. Hospodaření školy kontroluje dozorčí rada. ZŠ funguje bez problémů 27 let, z toho 25 let ji vede právě Zdeněk Trska. Aktuálně ji navštěvuje 230 žáků. Její absolventi patří dlouhodobě k nejlepším u přijímaček na čtyřleté středoškolské obory v kraji, na Táborsku jsou dle dat z Cermat a prijimacky.ai nejlepší. Zřizovatelem školy je nadační fond, který schválil a může dělat změny v zakládací listině školy. NF může podporovat realizaci doplňkových činností, které jsou v souladu s hlavní činností, tedy vzděláváním, ale také jmenuje členy dalších orgánů správní rady a dozorčí rady školy.

Kumulace funkcí a střety zájmů

A co vlastně stalo? Podle právníka a člena NF Františka Korbela postupně vznikaly problémy, které je třeba řešit. Na tom prý NF pracuje několik týdnů. „Uskutečnila se smírčí jednání, ale dohody, které na nich vznikly, nebyly nikdy naplněny,“ řekl. Vyvracel různé fámy týkající se možného ovládnutí a transformace školy na soukromou, zvyšování školného a popisoval, že kroky, které NF připravil, mají vést k řešení situace, ne rozkolu.

Podle něj rezignovali v orgánech školy všichni, kterých se týkal problém kumulace funkcí a rizika střetu zájmů. „Stalo se třeba i to, že jedna osoba byla členem školské rady, správní rady a obchodním dodavatelem, hlavní ekonom byl v dozorčí radě, což je absurdní,“ míní. V poslední době dle jeho informací odcházeli dobří pedagogové, nefungovala komunikace mezi vedením a orgány, objevily se rozdíly v odměňování zaměstnanců a podobně.

Stručně změny, které NF navrhoval:

1. Nekumulovat funkce stejných osob ve více orgánech

2. Neopakovat funkce více než dvakrát po sobě

3. Zavést funkční období ředitele na šest let

4. Konat otevřená výběrová řízení na ředitele

5. Posílit účast rodičů ve správní radě

6. Posílit informovanost a kompetence správní rady

7. Dbát na demokratickou dělbu moci

8. Znemožnit privatizaci a jakoukoliv transformaci školy

9. Změny zakladatelské listiny provádět jen se souhlasem absolutní většiny členů správní rady NF

Korbel také uvedl, že výpovědi většiny zaměstnanců považuje za nátlak na rodiče a že děti se staly rukojmími pedagogů. „Osobně mě to všechno mrzí, mám na škole sám tři děti, jsem víc rodič než člen nějakého orgánu. Doufám, že se vše podaří konstruktivně vyřešit a učitelé se vrátí do práce. Není důležité, kdo je v jakém orgánu. Chceme udržet školu takovou, jaká je dnes a jakou ji máme rádi,“ tvrdil.

Základní škola Bernarda Bolzana Tábor.
Tohle je TOP 5 základních škol na Táborsku, kde žáci nejlépe zvládají přijímačky

Správní radu podle něj, aby mohla fungovat, doplnila bývalá učitelka Jana Nováková, novým předsedou byl jmenován radní a současně prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký. Stále zůstala neobsazená dvě místa, která by měli podle NF obsadit zástupci školy a rodičů.

S novým obsazením nesouhlasí

Návrhy na dosazení nových členů se nesetkaly s pozitivní reakcí pléna. Rodiče upozorňovali na možné postranní úmysly, účelové postupy, manipulativní a zákulisní jednání. Učitelé, kteří nedali výpověď, vyjádřili také podporu řediteli. Promluvila například maminka tří dětí Vladimíra Benešová. „Lidé z Bolzana z nich společně s námi vychovali skvělé lidi, vystudovali, pracují, jsou spolehliví a čestní a asi by jim z toho, co se děje, bylo opravdu hodně špatně,“ poznamenala. Kvitovala i přístup pedagogů. „Byli jsme u založení, a když jsme neměli na školné, nebyl to žádný problém,“ doplnila. „Vize byla spojení dětí, rodičů a učitelů, ale nikdy se do toho netahala politika,“ upozornila Benešová.

Další zaměstnanci školy, kterým běží výpovědní lhůta, upozornili, že se tak rozhodli dobrovolně, a ne pod nátlakem, jak bylo přítomným podsouváno. „Výpověď jsem podala dobrovolně, protože jsem svobodný člověk. A rozhodně pod takovým vedením, jaké tady nastolujete jako diktaturu, pracovat nechci,“ prohlašovala například učitelka Zuzana Zajíčková směrem k správní radě NF.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Učitelka Pavla Šedivá patřící společně s Marií Berkovou, Zdeňkem Trskou, Karlem Berkou a Stanislavem Kosíkem k spoluzakladatelům připomněla původní vizi školy. „Měli jsme příležitost založit si malou rodinnou školu, kde bude v každém ročníku jedna třída. Kde se budeme všichni znát, bude panovat přátelská atmosféra a důvěra mezi rodiči a učiteli vzájemně, což je klíčové a dosud se nám to dařilo,“ popsala s tím, že jejich vize trvá a dokládá to i zájem o zápis do prvních tříd v počtu 62 dětí.

Výpověď také dala ze svobodné vůle. „Demokracie je křehká, musíme ji hlídat na všech úrovních. A události 3. ledna (pozn. red. hlasování o prodloužení mandátů mimo program správní rady NF u tří členů) v nás zasely semínko nedůvěry. Od té doby jsme ostražití a pořád v takovém napětí,“ doplnila Šedivá.

Ředitel Zdeněk Trska toto potvrdil a dodal, že v souvislosti se situací zažil doslova psychoteror. Vše však dlouhou dobu nezveřejňoval, aby nepošpinil dobré jméno školy. „Od obvinění z vynášení informací přes bossing. Žádné kontroly se nebojím, máme všechno v pořádku, může přijít i dvakrát v týdnu. Každý rok nás kontroluje nezávislý audit, dohlíží na nás i Česká školní inspekce a další orgány,“ podotkl.

Vedení školy na základě tohoto jednání zveřejnilo nezávislý audit školy na svém webu zde

I pro něj je schůdný návrh demokratických voleb do správní rady NF mezi rodiči a učiteli, tak, aby se nálada ve škole vrátila z nejistoty znovu na vlnu důvěry. Vyjednávání budou pokračovat.

Titulní stranu petice, která má již desítky podpisů, sdílela na sociálních sítích také táborská poslankyně EU Radka Maxová zde.