Lékařskou fakultu vystudoval v Plzni v roce 1973 a první tři roky strávil na anesteziologicko-resuscitačním oddělení místní fakultní nemocnice. V roce 1977 pak nastoupil na stejné oddělení v táborské nemocnici, nejprve jako řadový lékař. V roce 1989 se stal primářem a zůstal jím až do roku 2007.

Od roku 2013 pracuje jako vedoucí lékař jednotky intenzivní péče operačních oborů. „Té intenzivní péči, která mi byla dána do vínku, jsem zůstal věrný,“ směje se. Za nejzajímavější na ní pokládá právě její mezioborovost. „Musíme rozumět jak operačním, tak neoperačním oborům. Lékař se tu setká s velmi širokým spektrem diagnóz,“ vysvětluje.

Za základ předcházení většiny onemocnění pokládá především prevenci. „Nejdůležitějším v péči o zdraví je zdravý životní styl včetně správné životosprávy. Kupříkladu takové cukrovce a z ní pocházejících komplikací se dá ve valné většině případů předcházet, přitom jí dnes trpí kolem pěti procent lidí, a dalších pět procent ji má latentně,“ upřesňuje.

Na chystaném seriálu oceňuje především to, že se kromě popisu onemocnění a způsobů léčby hodlá zaměřit hlavně na to, jak jim zavčas předejít.

„Chovejte se tak, abyste riziko onemocnění minimalizovali. Například kolika těžkým poraněním při vodních sportech by se dalo předejít jednoduchým způsobem: před skokem do neznámé vody ji vždy několika kroky projít a zjistit tak její hloubku,“ říká a dodává, že podobné rady platí nejen u úrazů.

O ČEM SE DOZVÍTE

  1. Ischemická choroba srdeční včetně infarktu myokardu a srdečního selhání
  2. Hypertenzní nemoc (vysoký krevní tlak)
  3. Diabetes mellitus (cukrovka)
  4. Artrózy nosných kloubů
  5. Bolesti zad
  6. Chronická obstrukční plicní nemoc
  7. Plicní záněty
  8. Onemocnění žlučníku a žlučových cest
  9. Zlomeniny pohybového aparátu zejména zlomeniny krčku stehenní kosti
  10. Infekce močových cest a jiná onemocnění urogenitální soustavy včetně onemocnění ledvin