V parku pod Kotnovem vedle kostela od 18 hodin můžete navštívit adventní koncert pro dobrou věc. Vystoupí Qudlibet ve složení Pavla Janková Kohelová, Jaroslava Tkadlecová, Jiří Sycha, Petr Novotný, Milan Kohel a Jakub Smrčka.

Výtěžek z vánočně laděného vystoupení půjde ve prospěch charitativních projektů Rotary klubu Tábor.