Administrátor farnosti Jiří Můčka zmiňuje, že původ různobarevných růží je i místním oblátům neznámý. „Bohužel nejsme schopni dát dohromady relevantní informace. Staráme se o ně svépomocí, ale jejich historii, původ, druhy a podobně nejsme schopni dohledat. Neexistují oficiální záznamy,“ vysvětluje.

Navštívit lze zde také klášterní obchůdek a infocentrum, kde je možnost nákupu řady suvenýrů včetně klokotských oplatek či využít místního turistického razítka. Poutní kostel Klokoty, jeho zahrady a okolí lze navštívit i prostřednictvím virtuální prohlídky ZDE.

Od 13. století je v místě zmiňován hrádek pana Vítka z Klokot, u kterého stál malý kostelík. Klokoty, rozprostírající se na skále nad řekou Lužnicí, dostaly své jméno buď podle zvukomalebného staroslovanského výrazu pro proudící vodu v řece nebo, jak uvádějí jiné zdroje, podle dříve hojně se vyskytujícího klokočového keře. V kostele najdeme doložené patronicium (zasvěcení kostela na svátek Nanebevzetí Panny Marie) z roku 1389. Podle legendy se tu právě v té době Madona v podobě krásné dívky zjevila nejdříve pasáčkům a posléze i ostatním místním lidem, vyučovala je o Bohu a poté byla před jejich zraky anděly vynesena do nebe. Tento výjev znázornil dnes neznámý malíř ze Sezimova Ústí a pro obraz místní vystavěli nad studánkou u Dobré Vody kapli. Na místo začali proudit poutníci, a proto byl postaven malý kostelík, údajně 1000 kroků na východ od kaple, aby se nepoškodil pramen, jemuž byly i před událostí zjevení přisuzovány zázračné účinky.

V letošním roce lze klášter poznat také v rámci netradičních večerních komentovaných prohlídek. Ty se konají v termínech úterý 18. července, středa 16. srpna, pondělí 24. srpna, neděle 30. srpna a pondělí 7. září od 19 hodin. Provádí Marie Janouchová, na varhany hraje Ladislav Šotek a zpívá Jana Wilkes. Vstupné činí 150 korun, rezervovat místo lze na klokotypoutni@centrum.cz, nebo telefonu 731 139 306.

Poutní místo a klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie Klokotské leží v místní části Tábora Klokoty. Areál se hřbitovem a křížovou cestou se nachází na vyvýšenině s vyhlídkou na řeku Lužnici.