O domě v Zahradnické ulici se dozvídáme z pramenů ze začátku 16. století, kdy byl v majetku několika generací rodiny Hrušků či Hrošků. Koncem 18. století byl prý dům opraven, ale na začátku 19. století byl „na spadnutí“.

Obec táborská zakoupila dům někdy po roce 1873 pro stavbu vodárny. Projekt na výstavbu vodárenské věže je z roku 1907 (1).

V polovině minulého století byly domy čp. 308 a 309 stavebně i funkčně spojeny a vyhrazeny pro hasičský sbor města Tábora. Jde vlastně o komplex tří hmot: bývalé vodárenské věže, k ní přilehlého dvoupatrového severního křídla a na jihu do Svatošovy ulice – předtím tzv. „Černigovského domu“ – bývalých garáží táborských dobrovolných hasičů.

Ještě v roce 1997 jej rovněž uvádí Klub za staré město Tábor jako objekt „pro nutné přijetí opatření“.

Dům byl používán ještě i během projektových prací jako hasičská zbrojnice a zázemí dobrovolných táborských hasičů. Je ve vlastnictví města Tábora.
Předprojektová a projektová činnost se značně prodloužily z důvodu absence rozhodnutí o další existenci hasičů, tedy jejich sídla.

Byla mimo jiné také variantně zvažována zástavba celé plochy pozemku s kompaktní zástavbou včetně dvorů. Studie využití se upravovaly mezi květnem 1995 až lednem 1999. Projekty pro rekonstrukci pak vznikly v roce 2001. Stavba tak započala v návaznosti na dokončení sousedního čp. 308 v květnu 2002 a skončila v květnu 2004.

Objekt bývalých garáží je kompletně nový, protože nebylo ekonomické jej rekonstruovat vzhledem ke stavebně technickému stavu a neměl žádné výrazné památkové hodnoty.

Ve věži

Prostor vodárenské věže, v 60. letech minulého století z poloviny ubourané, byl využit pro řešení mezonetového bytu ve druhém patře spojeného s podkrovím samostatným schodištěm.

Pod ním, v prvním patře, je malometrážní byt. Dva mezonetové byty jsou nad garážemi, v podkroví nového objektu. Garážové prostory, jako jedny z mála v historickém jádru, umožní garážování pěti autům.

Během rekonstrukčních prací došlo k několika zajímavým objevům. Při zemních pracích v předním dvoře byl objeven zasypaný klenutý prostor. Ten nebyl nikde zmiňován ani předpokládán v jinak podrobných stavebně historických archiváliích.

Nad středověkem

Po provedení sond a vyvezení zásypů je zřejmý středověký zaklenutý prostor pod bývalým dvorem. Jde o čtyři pole křížové klenby sklenuté do středního kamenného pilíře. Sklep byl pravděpodobně záměrně zasypán kvůli zvýšení únosnosti plochy dvora garáží při zřízení požární zbrojnice.

Během stavby byla také objevena i stará studna – právě pod objektem garáží – přístupná z tohoto gotického prostoru. Její poloha nebyla nikde zdokumentována, existence byla však popsána K. Thirem.

Jde o původní veřejnou studnu, která však dle historických pramenů „pozbyla vody“ z důvodu následně budovaných okolních pivních sklepů. Byla zdrojem vody před vybudováním vodovodu a vodárny v roce 1874. Studna byla tehdy přístupná z ulice.

Tento princip byl tedy zachován i v současnosti. Zaklenutý prostor zasahoval částečně i pod novodobý objekt garáží, hlavně částí se studnou. Po zvážení možných využití a finanční náročnosti se investor rozhodl obnovit a zpřístupnit tyto historické prostory. Jde o gotický prostor zaklenutý na střední sloup. Prostory jsou nyní, jako i v minulosti, samostatně přístupné z ulice a nesouvisí s provozem nadzemních objektů domu čp. 309.

Repasovány byly historické dveře do vodárenské věže a obnoveno uliční klasicistní tvarosloví fasády věže. Bylo zachováno historické kamenné oválné schodiště a zámečnické zábradlí balkonku věže.

Dům po rekonstrukci.

Moderní byty

Rekonstrukcí celého komplexu vznikly čtyři menší byty a tři nadstandardní byty loftové, tj. mezonetového charakteru. Kromě toho je v objektu řešeno garážování pro pět aut. Domovní vybavení je umístěno v malém suterénu západního křídla, v přízemí bývalé vodárenské věže a v malém dvorním objektu severního dvorku.

Za prohlídku stojí nalezený prostor gotických sklepů. Hodnotné je rovněž bydlení v nejvyšších partiích táborského historického jádra.

(Zdroj: 1 K. Thir: Staré domy a rodiny táborské )

Jan Stach