V rámci muzejní noci a noci kostelů zahájí v pátek 24. května v 17 hodin v městském muzeu slavnostní vernisáží výstavu kočárků a hraček

ze soukromé sbírky Šárky Špačkové. Ta bude veřejnosti přístupná až do 15. září a nabídne i doprovodný program. Vstupné činí 50 Kč.