Akce je určena mladým souborům (středoškolským, učňovským či vysokoškolským skupinám, souborům ZUŠ, DDM, SVČ, divadelním studiím apod.), které mají chuť prezentovat svou divadelní práci, zároveň nahlížet do práce dalších souborů, povídat si o tvorbě inscenací, navzájem se inspirovat. Zúčastní se 6 až 8 souborů. Dílna může být zajímavá pro soubory, které při práci na inscenaci hledají nové cesty a možná jsou právě uprostřed jedné z nich.

Nahlížení nabízí:
- představení vybraných divadelních inscenací,
- možnost prezentace rozpracované či nedokončené inscenace formou veřejné zkoušky,
- moderované diskuse o představeních se členy a vedoucími souborů a zkušenými lektory,
- dílny založené na samostatné tvůrčí spolupráci mezi účastníky napříč soubory,
- možnost nahlédnutí „do kuchyně“ ostatních souborů,
- vzájemnou výměnu zkušeností
- inspiraci do další práce.