Právě to nyní Tábor čeká. Pracovat se bude na silnicích i na železnici. Na řadu jde Budějovická ulice, stavba železniční zastávky v Měšicích, pracuje se u mostu přes Jordán, do konce roku potrvá objížďka spojená s opravou mostu u hřbitova, a do toho všeho nejezdila Bechyňka. Do čtvrtka se pracovalo na přejezdu na Horkách.

I místostarostka pro dopravu Michaela Petrová radí obrnit se trpělivostí.

Co už v Táboře běží:
1. oprava povrchu a podloží na I/19 od mostu přes Jordán po exit 73 z dálnice D3: do 30. listopadu. Stavbu zajišťuje ŘSD. Provoz je veden v jedné polovině silnice. Původně firma měla skončit 25. září, ale komplikace termín posunuly na 30. listopad
2. oprava mostu u hřbitova nad silnicí I/3: prosinec. Zajišťuje ŘSD, most už měl především nedostatečnou izolaci
3. oprava železničního přejezdu v ulici Průhon v Měšicích. Neprojede ani MHD, následovat bude stavba nové zastávky: do polovina listopadu. Stavbu zajišťuje SŽDC. Od 19. do 30. října budou výluky nepřetržité. Stavba by měla být dokončena do poloviny listopadu. Nově by ve stanici měly vlaky zastavovat od nového jízdního řádu, tedy od poloviny prosince.
Co přibude:
1. oprava povrchu Budějovické ulice, a to v úseku od Bílkovy ulice po Křižíkovo náměstí: potrvá od 15. října do 5. Listopadu. Stavbu přes Správu a údržbu silnic zajišťuje Jihočeský kraj. Práce budou realizovány ve čtyřech etapách, řidiče čeká jízda v jednom pruhu pro každý směr. Těsně před náměstím pak už zbude jen jeden pruh pro oba směru a jezdit se bude kyvadlově.


Stavby způsobily změny v MHD:
Měšice:
Linka 30 nebude zajíždět do středu Měšic a neobslouží zastávky Měšice Požární útvar (nejbližší zastávka Chýnovská) a Měšice náměstí (náhradní Měšice Průhon, zastávka linkové dopravy). Zachovány zůstanou spoje, které končí a vyjíždějí z točny a večerní spoje po 19. hodině, obsluhované malými autobusy. Po dobu uzavírky bude posílena linka 31 mezi měšickým náměstím a nádražím.

Budějovická ulice:
Autobusové zastávky MHD budou fungovat v provizorní variantě. V důsledku opravy asfaltu může docházet ke zpoždění na jednotlivých linkách, a to i v souvislosti s objížďkou u hřbitova a další v Sezimově Ústí, včetně omezení dopravy pod lávkou nad E55 v Sezimově Ústí.

„Jako zástupci města nemáme radost, že se sešlo několik zásadních uzavírek najednou. Předem o nich s námi ŘSD ani SŽDC nejedná, pouze zašlou oznámení, které musíme respektovat,“ vysvětluje k připomínkám na Facebooku, proč nešlo práce rozložit v čase. Místostarostka žádá o pochopení, pokud řidiči autobusů nebudou moci do zastávek přijíždět ve stanovený čas.