Úvodní slovo si vzal starosta města Jiří Popelka a přivítal všechny hosty na zahájení. Následovalo vystoupení pěveckého sboru místní základní školy pod vedením učitelky Julie Peškové. Promluvil také ředitel stacionáře Petr Brázda.

Došlo i na předání darů a poděkování. Všichni přítomní byli také pozváni k občerstvení. Výstava potrvá do konce dubna a je prodejní.

Veřejnost může výstavu navštívit ve výstavní síni u kostela a zakoupit si výrobky klientů vždy ve čtvrtek od 10 do 14 hodin a v sobotu i neděli od 9 do 12 hodin nebo po telefonické domluvě 775 223 452.

Petr Brázda