„Stavební firma Porr tu provede odfrézování vozovky a pokládku asfaltových vrstev,“ sdělil koordinátor komunikace s veřejností a médii Luboš Dvořák. Uzavírka potrvá do neděle 29. září a týká se úseku měřícího 720 metrů.

Modernizace části silnice č. II/137 v ulici Na Parkánech přináší dopravní omezení při výjezdu z centra města směrem na Malšice, Bechyni nebo Týn nad Vltavou a zpět.

První etapa zahrnuje úsek od Křižíkova náměstí po Školní náměstí.

Druhá etapa se týká úseku od Školního náměstí po Hotel Dvořák.

Třetí etapa zahrnuje úsek od Hotelu Dvořák po křižovatku ulic Bechyňská/Příběnická.

První úplná uzavírka se týká úseku Křižíkovo náměstí – Školní náměstí (ZŠ Bernarda Bolzana). Objízdná trasa ve směru od Bechyně vede ulicemi Bechyňská, Lužnická, Údolní, Budějovická. Ve směru od Čsl. Armády vede objížďka ulicemi Budějovická, Havlíčkova, 9. května, Purkyňova, Husova, Údolní, Lužnická. Délka objízdné trasy je 2500 metrů.

(Řidiči, kteří obsluhují pouze Staré město, mohou na Křižíkově náměstí odbočit vpravo do Palackého ulice, projedou mezi divadlem a budovou Obvodního oddělení Policie ČR a kolem školy B. Bolzana pokračují dál ulicí Na Parkánech. V opačném směru řidič přijede ke škole B. Bolzana, odbočí vlevo a pokračovat může pouze do ulice Kotnovská.) Tato etapa potrvá pět dní, další etapa se bude týkat úseku Školní náměstí – Hotel Dvořák.

„V závislosti na etapizaci výstavby bude uzpůsobena možnost průjezdu Starým městem. Je nutné sledovat aktuální dopravní značení,“ upřesnil Luboš Dvořák.

SPOJE MHD

Co se týká autobusové MHD, uzavírka se týká linek 30, jednoho spoje linek 10 a 31, dále linek 60 a 61.

Linka 30 bude po celou dobu uzavírky ulice Na Parkánech odkloněna po objízdné trase v obou směrech následovně:

Ve směru Autobusové nádraží – Pintovka autobusy pojedou po objízdné trase. Z Budějovické ulice odbočí do ulice Husova a dále ulicí Údolní, Lužnická a Bechyňská zpět na trasu na Švehlův most. Vynechány budou zastávky Poliklinika, Na Parkánech, Kotnov a Švehlův most. Náhradní zastávky Lužnická U Mostu a Bechyňská Pajedla.

Ve směru Pintovka – Autobusové nádraží obslouží linka zastávku Švehlův most, dále pojede po objízdné trase ulicí Bechyňská, Lužnická, Údolní, Budějovická zpět na trasu. Vynechány budou zastávky Kotnov, Křižíkovo náměstí, Poliklinika. Náhradní zastávka bude Lužnická U Mostu.

Linka 10 spoj č. 2 směr Sídliště Nad Lužnicí neobslouží zastávku Poliklinika a bude po celou dobu uzavírky začínat v zastávce Autobusové nádraží.

Linka 31 spoj č. 4 bude veden opačně ze zastávky Švehlův most (náhradní zastávka za Bechyňská Pajedla), Lužnická U Mostu, Lužnická U Jezu, Lužnická U Přibíků, Údolní do zastávky Autobusové nádraží. Vynechány budou zastávky Kotnov, Křižíkovo náměstí, Poliklinika.

Linky 60 a 61. V první etapě budou obslouženy všechny zastávky v obou směrech. Pro směr Žižkovo náměstí – Křižíkovo náměstí bude využita ulice Palackého v opačném směru.

Ve druhé etapě pojedou MidiBusy po své trase po své trase od autobusového nádraží až do zastávky Žižkovo náměstí. Dále pak budou pokračovat po navržené trase ze Žižkova náměstí ulicí Martina Húsky do ulice Klokotská až do zastávky Kotnov. Bude vynechána zastávka U Střelnice. V opačném směru pojedou linky po své trase bez omezení.

Ve třetí etapě pojedou MidiBusy po své trase od autobusového nádraží až k uzavírce ulice Na Parkánech u Hotelu Dvořák. Bude umožněno odbočení do ulice Klokotská a MidiBus bude pokračovat do zastávky Kotnov a dále po své trase. Ve směru na autobusové nádraží bude vytvořena náhradní zastávka Kotnov před Kotnovskou bránou. Dále bude umožněn průjezd Kotnovskou bránou a ulicí Klokotská ve směru na Žižkovo náměstí a MidiBusy se vrátí na svou trasu. Po celou dobu třetí etapy bude umožněn opatrný bezpečný průjezd MidiBusů stavbou křižovatkou U Kotnova a případně v křižovatce u Hotelu Dvořák.