Během necelé půl hodiny policie zadržela přes 10 hříšníků, nejčastěji překračovali rychlost nebo se zcela nevěnovali řízení. To jsou i podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla nejčastější důvody nehody na silnicích 1. třídy. „Denně se na našich dálnicích pohybuje zhruba pět stovek dělníků ŘSD, kteří se starají o to, aby byla doprava bezpečná a plynulá. Provádí běžnou údržbu, opravují svodidla i výtluky. Zajištují také asistenci vozidel, které potřebují odtah, či která jsou po nehodě,“ shrnul.

Nehod přibývá, jde o zdraví

Posádka vozidla ŘSD bohužel musí čelit i vlivům dopravy. „Stává se bohužel v poslední době poměrně často, za poslední dva týdny máme dokonce tři až čtyři nehody s podobným scénářem, kdy nákladní vozidla či v posledním případě dokonce dodávka nabourají vozidlo údržby stojící v krajnici,“ zmínil smutnou realitu Mátl.

Nejde jen o techniku ale i zdraví lidí. „V letošním roce jsme u zaměstnanců měli už i smrtelný úraz. I pro řidiče tohoto nabouraného vozidla musel letět vrtulník,“ ukázal na nabouranou asistenční dodávku. Podle jeho slov nejde jen o fyzické zranění, ale takový incident ovlivňuje i lidskou psychiku. „Po takové nehodě je těžké pro zaměstnance se na dálnici vrátit,“ vysvětlil Radek Mátl. Lidé by se proto měli k zaměstnancům ŘSD na pracovišti (tedy silnicích) chovat ohleduplně, protože i oni mají rodiny a chtějí se vrátit živí a zdraví k blízkým domů.

Bezohlednost a hraní si s mobilem

Jeho slova doplnil i ředitel dopravní policie plukovník Jiří Zlý, který popsal nabouraný automobil a zmínil, že k takové nehodě dochází většinou díky neohleduplnosti řidiče. „Může jít až o bezohlednost některých řidičů, která souvisí s nepřiměřenou rychlostí a nevěnování se řízení,“ upozornil.

Nejtragičtější příčinou dopravních nehod je podle Zlého nepřiměřená rychlost, což by si měl každý usedající člověk za volat uvědomovat. „V případě nevěnování pozornosti řízení jde hlavně o obsluhu mobilních telefonů za jízdy, v našich statistikách je to nejčastější příčina nehod,“ zmínil plukovník Zlý.

D3 je bezpečnější než další dálnice

Do konce května letošního roku bylo na českých silnicích usmrceno 15 osob, z toho 9 na dálnici. Minulý rok ŘSD zaznamenala přes 40 nabouraných vozidel údržby a 10 zraněných lidí (jde pouze o zaměstnance ŘSD, mimo dodavatelských firem).

Při dopravních nehodách umírají desítky až stovky účastníků silničního provozu. „Dálnice D3 může být považována za jednu z nejbezpečnějších. To souvisí s nízkou intenzitou dopravy, a relativní ukázněností účastníků provozu. Avšak dnes a denně se setkáváme s prohřešky řidičů na dalších komunikacích v rámci celé republiky,“ naznačil. „Proto apeluji na řidiče, aby v místech omezení provozu dbali zvýšené opatrnosti a přizpůsobovali rychlost,“ vybízel Jiří Zlý.

Informace uzavřel ryze jihočeským okénkem také ředitel Besip Tomáš Neřold. „Loni jsme ve spolupráci s ŘSD i stavebními firmami vedli kampaň na téma bezpečnosti pracovníků v dopravním omezení. Vysílali jsme spoty v televizi i sociálních sítích pod heslem Musíme to všichni přežít,“ připomněl.

Na silnici v dopravním omezení nejsme ve válce. „To vystihuje podstatu především období letních měsíců, kdy se zvyšuje i v rámci rozvolnění intenzita dopravy a lidé cestují na dovolené. Narůstá i míra stresu. Na cestě do jižních Čech je, jak jsme se mohli přesvědčit, dopravní intenzita vysoká i mimo špičku,“ upozornil Neřold.

Klíčovými faktory jsou dle jeho prohlášení věnování se řízení, pozornost, bezpečný odstup a přiměřená rychlost. „Z 38 úmrtí v Jihočeském kraji ke 20 došlo následkem nepřiměřené rychlosti, což je více než polovina,“ vyčíslil ředitel Besipu. V rámci republiky jde o 40 %, v Jihočeském kraji přes 50 %. „Letos to bylo do konce dubna 6 úmrtí ze 13,“ dodal další statistiku Neřold. Prevence je tak podle všech zúčastněných opravdu třeba a důsledná kontrola pomáhá.

Společná akce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a dopravní policie v Chotovinách na Táborsku.
Řidiči zaviní ročně desítky nehod u prací na dálnicích. D3 patří k bezpečnějším

Přímo na místě kooperovali policisté a zaměstnanci údržby dálnic, kdy měli vyhrazen pravý jízdní pruh kvůli údržbě a v úseku docházelo ke snížení povolené rychlosti prostřednictvím dopravního značení. Konkrétně šlo o sekání travního porostu na zpevněné krajnici, bylo osazeno zúžení, aby byla údržba bezpečná i pro pracovníky, současně byla svedená doprava do jednoho pruhu a omezená rychlost. Nepozorní řidiči v těchto situacích následně bourají do vozidel údržby a ohrožují zaměstnanci na zdraví a většinou i životech.