Nové koupaliště v zámecké zahradě. Pro většinu Mladovožických zatím jen zbožné přání a pro starostu Jaroslava Větrovského největší rest z právě končícího volebního období.

„Ale nelze mluvit o tom, že by to byl náš rest. Naše záměry nám zhatila státní správa.“ Starosta si je vědom i toho, že se ve městě mohlo udělat víc, kdyby kauza operačních programů vše nezastavila.

Volební program nemají definován tak specificky, aby se dalo v Chýnově konkrétně říci, co se nepodařilo. „Chtěli jsme samozřejmě udělat víc, kupříkladu jsme chtěli začít pracovat na generální obnově veřejného osvětlení. Je to ale tak obrovská částka, že pokud se nám nepodaří získat dotaci, tak se do ní nemůžeme pustit jako do generální stavby, ale musíme ji dělat po kouskách,“ shrnul chýnovský starosta Pavel Eybert.
Dalším bodem, se kterým není starosta spokojen jsou povrchy komunikací. „Dvakrát jsme na to žádali o dotace. Když ale nedostanete tuhle tři miliony, támhle čtyři, nemůžete se pustit do komplexní rekonstrukce. Polepíme díry a budeme to zkoušet znovu,“ doplnil Eybert. Strategii ale Chýnovští změní. Zatímco dříve žádali na každou silnici zvlášť, nyní je chtějí spojit do jednoho balíku, a to včetně s veřejným osvětlením.

Veselským tématem číslo jedna jsou stále protipovodňová opatření. „Nepodařilo se zahájit jejich realizaci. Byť už máme podepsanou smlouvu s ministerstvem zemědělství a Povodím Vltavy, celý proces schvalování naší žádosti dle metodiky ministerstva vidíme zpětně jako příliš složitý a zdlouhavý,“ vysvětluje místostarosta Václav Matějů.

Městu se rovněž nepodařilo zahájit investice dotované z ROPu, protože schvalování žádostí nebylo dodnes ukončeno. „Rekonstrukce škol, revitalizace Blatského sídliště a Malého náměstí stojí a my čekáme na rozhodnutí Regionální rady,“ doplnil Matějů.

Sezimoústecký starosta Pavel Samec neměl jednoduchou pozici, protože se do funkce dostal až v únoru letošního roku. Po svém předchůdci Bedřichu Benešovi převzal mimo jiné dlouholetý závazek, a to stavbu domova pro seniory.

„Vedli jsme další jednání, ale domov důchodců je především o penězích, které zatím nemáme. Nyní už to vypadá velmi nadějně, podařilo se nám získat příslib na případné dotace od státu,“ uvedl starosta Samec. Dalším balvanem na cestě volebních slibů zůstává i nadále koupaliště – biotop, cyklostezky a některé chodníky. Radnice ale výsledkem voleb dostala novou šanci dotáhnout své resty do zdárného konce.

To, co se v uplynulých čtyřech letech v Plané nad Lužnicí povedlo a vydalo by na dlouhý seznam, převažuje nad tím, co se nepovedlo. Starosta Jiří Šimánek je spokojený. Namátkově jmenoval ty nejpalčivější případy, které se nepodařilo dotáhnout do konce. Počítal s tím, že se podaří dát do pořádku více místních komunikací. Čáru přes rozpočet jim ale udělal havarijní stav střechy na základní škole, která samozřejmě musela dostat přednost.
„Z volebního programu plánovaný přírodní amfiteátr ztroskotala výkupu pozemků , kdy se jsme se nedohodli s majiteli.“
Již dlouho se táhne chybějící voda na dvou místech v Plané s Vodárenskou společností. Změn nedoznal místní rozhlas. Jsou místa, kde je špatně slyšet a jinde není slyšet vůbec.


Přestože volební program v Soběslavi nezahrnoval povodně v roce 2006, podařilo se obnovit infrastrukturu a odstranit škody. V rámci příprav protipovodňových opatření bylo vydáno územní rozhodnutí a vykoupeny potřebné pozemky. Dotace měla přispět i výstavbě letního koupaliště,ale vzhledem k problémům, které nastaly, nebyla zatím potvrzena. Přesto se město stavby nevzdalo a koupaliště má být dokončeno v červnu příštího roku. Městu přibylo 15 nových bytů a připravuje 23 parcel na výstavbu rodinných domků, které brzy nabídne k prodeji. Město zrekonstruovala chodníky a komunikace ve sportovním areálu, s pomocí dotace byla dokončena rekonstrukce centrálního zásobování teplem na sídlišti Míru a Zvíkov.
Dotace pomohla k dokončení velkých investičních akci: rekonstrukci kina včetně obnovy přilehlého parku i rekonstrukci hradu, kde sídlí městská knihovna a věž Hláska.

Spokojený s uplynulým volebním obdobím může být i bechyňský starosta Jaroslav Matějka. Plán na roky 2006 až 2010 neobsahuje nic, co by se nepodařilo alespoň z části realizovat. Dokonce se v letošním roce podaří začít i s tak potřebnou rekonstrukcí náměstí a přilehlých ulic. U ZŠ Libušina vyrostla nová tělocvična. Stále a průběžně se pracuje na úpravě ústních komunikacích a chodníků.

Redaktoři TD