„Jelikož jsme spádová obec Borotína, nejsme zásahovou jednotkou, a od toho se odvíjí i naše vybavení. Máme stříkačku PS 12, hadice, armatury. Vše stačí k tomu, abychom byli schopni hasit do doby, než přijedou profesionální hasiči z Tábora," sdělil velitel SDH Pikov Luboš Tejnor mladší.

Před dvěma roky se například podíleli na záchraně borotínského kravína. „Bohužel ale od něj následně chytl sklad slámy," popisuje zásah, který se stal před Vánoci.

V hasičské zbrojnici mají schovanou i stříkačku PS 8. Tu pikovský strojník udržuje, aby ji mohl sbor ukazovat na různých oslavách a výročí.

110 let od založení

Letos si hasiči připomenou výše zmíněných 110 od založení. „U této příležitosti jsme se rozhodli, že 10. května uspořádáme okrskovou soutěž. Protože ale v Pikově nemáme moc dobré podmínky, změříme síly v sousedním Borotíně na hřišti," naznačuje velitel sboru a doufá, že je na plánované akci nezklame počasí.

Hasiči nezahálejí ani co se týče kulturního dění. Organizují maškarní průvody a pomáhají se zvelebováním obce.

„Před třemi lety jsme zrekonstruovali naší klubovnu, kterou nazýváme Pastouška a za to jsme získali Cenu hejtmana Jihočeského kraje. To nás nabudilo k dalšímu velkému projektu a nyní budujeme stezku pro cyklisty směrem z Pikova přes kopec Dehetník do Kamenné Lhoty," doplnil k činnosti, která sboru zabírá volný čas.

Hasiči sbírají úspěchy i na postupových soutěžích. S týmem postoupili až na Mistrovství ČR v požárním sportu. I letos se chystají zabojovat o nejvyšší příčky.

Z historie sboru

6. března 1904 založili občané Pikova svůj sbor dobrovolných hasičů. Svépomocí postavili hasičskou kolnu a za přispění ostatních obyvatel zakoupili pumpovací stříkačku

• o několik let později do sboru přišli i mladí členové, kteří se snažili získat další peníze zejména pořádáním plesů

v roce 1929 členové pořídili motorovou stříkačku od firmy Smekal Praha za 34 tisíc, v roce 1933 prodali starou ruční stříkačku za 2500 korun do Moravče u Tábora

• v roce 1937 pořádal sbor okrskové cvičení v Chomoutově Lhotě, při němž ukázal zásah při leteckém útoku

• Během světových válek hasiči zakopali na zahradě u Václava Nováka ve stodole zvonek z požární zbrojnice

roku 2004 sbor oslavil 100. výročí od založení. Před tím však rekonstruoval požární zbrojnici a do výklenku nad vchodem upevnil obraz sv. Floriána od profesora Maliny. 10. července sbor také posvětil požární stříkačku PS12