K 365 podpisům pod peticí proti rozšíření těžby bentonitu v Maršově pomyslně přidal svůj nejen hejtman kraje Jiří Zimola.

Miloslavě Šebkové, starostce Malšic, pod něž Maršov spadá, písemně sdělil, že ani jihočeští radní nesouhlasí s rozšířením těžebního prostoru ve vesnici mezi Lomem a Oborou.
„Při posuzování petice rada Jihočeského kraje vycházela ze skutečnosti, že zamýšlené rozšíření těžby by se negativně dotklo životního prostředí obyvatel předmětné lokality. Zvýšilo by se dopravní zatížení, zvýšilo by se riziko dotčení spodní vody a snížila by se kvalita ovzduší," uvedl Jiří Zimola.
Za Malšické se tedy postavili i radní kraje, i oni se obávají, že realizace záměru firmy Keramost by se mohla negativně promítnout do hodnoty zdejšího území.

,,Toto stanovisko kraje pro nás není závazné,a proto ve vyjednávání dál pokračujeme,"Zdeněk Vyskočil, obchodní ředitel firmy Keramost

„Všichni přítomní jsme jednoznačně rozšíření těžby odmítli. Vždyť se těží sto metrů od posledního domu ve vesnici a ta lokalita už je totálně zničená," říká krajský radní z Tábora Václav Ebert.
Vyhráno ale petenti stále nemají, radní jim jen vyjádřili podporu, a tudíž je čeká ještě dlouhá cesta plná vyjednávání a přesvědčování.
„Toto stanovisko kraje pro nás není závazné, a proto ve vyjednávání dál pokračujeme. K věci se nevyjadřují jen Malšice, ale mnoho a mnoho dalších subjektů," naznačil obchodní ředitel firmy Zdeněk Vyskočil a dodal, že na dohody potřebné k realizaci si si ve firmě dali dostatečný časový prostor.

S usnesením se seznámí i malšičtí zastupitelé. „Můžeme se o něj opřít při vyjednávání s těžařskou firmou, se kterou jsem se ve středu sešel a teď si musíme s našimi zastupiteli říct, jak dál. Víc vák k tomu teď neřeknu, neboť víc ani nevím," uvedl šéf petičního výboru a radní Malšic Pavel Klíma.
Jihočeští radní se při svém rozhodování opírali o rozbor situace vypracovaný vedoucím odboru životního prostředí Karlem Černým. Zabývá se i vlivem těžby na dopravu v okolí, na kterou petenti rovněž upozorňují.
Podle Karla Černého stav silnic v okolí Malšic neodpovídá intenzivnímu využití, jakému by je těžba vystavila. Tvrdí, že by nepochybně došlo k jejich konstrukčnímu poničení. „Únosnost stávající vozovky tomuto zatížení určitě neodpovídá," míní.


Plán firmy Keramost z Mostu totiž hovoří o rozšíření těžebního místa ze současných 6,2 hektaru na plánovaných 49 hektarů. Petenti spočítali, že z Táborska by za dobu těžby odjelo 70 000 třicetitunových návěsů naložených jihočeskou zeminou, která by navždy skončila v severních Čechách. Při tom upozornili i na fakt, že zdejší silnice kraj před pěti lety opravil a že se místní lidé obávají i o vodu.
Karel Černý pak z ministerského stanoviska posouzení vlivů těžby na životní prostředí (EIA) uvedl, že těžba by trvala 19 let a ročně by firma vytěžila 108 tisíc tun zeminy.
„V průběhu procesu EIA nebyly vzneseny ze strany dotčených subjektů žádné připomínky či námitky," uvedl ve zprávě stejně jako to, že kraj se k EIA nevyjadřoval.