„Přesto hasiči na Lužnici instalovali norné stěny u výpustí," uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů. Hasiči večer zjistili, že z jedné výpusti uniklo do Lužnice malé množství dehtu. Norná stěna ho bezpečně zachytila.

Dehet v kanalizaci způsoboval extrémně silný zápach, který v neděli večer cítili obyvatelé několika ulic Tábora. Lidé nevětrali a pokud možno nevycházeli ven. Evakuace ale nebyla nutná. Hasiči dehet v kanalizaci ředili a kanalizaci neustále proplachovali. 
V neděli večer navíc vyloučili možnost výbuchu.

Včera už byla voda v kanalizaci natolik zředěna, že mírný zápach byl cítit jen na některých místech. „Na norných stěnách už hasiči v pondělí nezaznamenali žádný únik, celková situace se zlepšila," uvedla Vendula Matějů.

Deníku poskytl vyjádření ředitel Teplárny Tábor Tomáš Paur: „K úniku došlo kvůli poruše na cirkulačním okruhu pro kapalné palivo, které je záložním palivem a trvale se musí prohřívat v cirkulačním potrubí. Na něm praskl ventil, čímž palivo vyteklo na podlahu a prosáklo do přízemí a kanálů. Obsluha si závady naštěstí včas všimla, takže v řádu minut už byl únik paliva zastaven."

Teplárna má v zásobě tři miliony litrů kapalného hnědouhelného dehtu, takže únik 2000 litrů není z pohledu škody tak zásadní a v korunách se jedná o částku přes 20 tisíc korun. „Prostory v teplárně kolem místa závady jsou již vyčištěny a pracovníci dokončovali čištění kanalizace, kterou se dehet dostal na čistírnu odpadních vod," dodal ředitel Teplárny Tábor Tomáš Paur.