Nový kalendář je plný vybraných fotografií ze Soběslavi, které jsou doplněny i krátkým textem. Nechybí ani úvodní slovo a novoroční přání starosty Jindřicha Bláhy.

Prodává se za 199 korun a z každého prodaného kusu putuje 20 korun na provoz místní organizaci Diakonie Českobratské církve evangelické Rolnička, která se stará o lidi s mentálním i kombinovaným postižením.

Kalendář je k dostání v infocentru na náměstí Republiky a v pracovní dny na městském úřadě v prvním patře v kanceláři číslo 206.

Diakonie Rolnička je jedním ze středisek Diakonie ČCE a vznikla v roce 1993 jako centrum pro 12 dětí ze Soběslavi a blízkého okolí. V současné době pomáhá více než 120 dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého táborského regionu a kromě Soběslavi má svou pobočku i v Táboře. Naším cílem je poskytovat komplexní služby, které mohou naše klienty provázet od dětství až do důchodového věku. Kromě 6 sociálních služeb nabízí Rolnička lidem s postižením i zaměstnání v chráněné dílně, Čajovně-kavárně Rolnička či Obchodech dobré vůle a služby dobrovolnického centra.