Jak správě třídit odpad, jak s ním nakládat či jak sebraný materiál dále využívat. Nejen těmito otázkami se zabývali školáci z pěti států Evropy prostřednictvím programu Comenius. Do něj se podruhé zapojuje bechyňská Základní škola Libušina, které se na něj podařilo získat grant ve výši 20 tisíc euro.

„Projekt trvá dva roky a během nich se má uskutečnit pět přátelských setkání tak, aby děti druhého stupně z každé zúčastněné školy mohly přijet na návštěvu do dané země. Díky tomu, že jsou vždy žáci ubytovaní v hostitelských rodinách, umožňuje jim to si zlepšit angličtinu a seznámit se s tamním prostředím a kulturou," vysvětluje spolukoordinátorka Aneta Petrunová.

Poznávají cizí země

V prvním roce projektu se jednotlivé školy věnovaly problematice, jak zúčastněné státy, tedy Česko, Německo, Polsko, Španělsko a Francie, nakládají s odpadem a druhý rok je věnovaný tvorbě výrobků z recyklované materiálu, stejně jako včera v Bechyni. Školáci totiž tento týden hostí kamarády ze zúčastněných zemí. Mezi nimi je i Simona Vacušková: „Máme teď v rodině Španěla a pak zase pojedeme my tam. Dorozumíváme se, jak to jen jde, třeba mamka na něj mluví česky a snaží se mu vše spíš ukazovat," vypráví žákyně osmé třídy a dodává: „Při projektu jsme poznali nové lidi a je to pro nás spousta zážitků. V rodině odpady třídíme a je to dobré, aby to tady za pár let nevypadalo jako na nějaké planetě odpadů a dalo se tady žít normálně."

OZDOBILI STROM. Květy z PET lahví ozdobili strom na chodbě školy Petr Smíšek, Michaela Blažková (vpředu), Veronika Kotrbová a Veronika Zuntová.

K ní se přidává i spolužačka Kateřina Wolfová: „Můžeme alespoň porovnat, jak jsou na tom jiné zemi a u nás. Já se podívala do Francie. Jsou na tom s tříděním lépe, ale myslím, že znalosti našich vrstevníků a třídění jsou srovnatelné," zhodnotila. Doplnila ji učitelka Romana Švestková, která se podílí na organizaci: „Je pravdou, že Francouzi jsou zvyklí více třídit než Češi, ale například v Polsku jsou s tím lidé na začátku. Separovat odpady se teprve učí."

Do projektu Comenius se zapojilo jednadvacet bechyňských školáků. Společně s přáteli poznají během týdne krásy jihočeského regionu a včera se věnovali tvorbě vlajky z víček a květů z lahví. Jimi pak ozdobili strom na chodbě školy.

Tvořili květy

Dílnu, ve které žáci vyráběli květy, vedla pedagožka Pavlína Novotná: „Chceme, aby viděli, že i z recyklovaného materiálu lze vyrobit pěknou dekoraci. Z lahve si vystřihali potřebné tvary a ty se jen pospojovaly drátkem. Děti to baví a domluvit se s Poláky, Němci nebo Španěly jim nedělá problém. Jen s Francouzi je to prý trochu horší."

Pro ředitele školy Milana Kožíška je projekt možností, jak se žáci dostanou do ciziny, procvičí si jazyk, získají nové zkušenosti a informace a navíc zdarma. Žáci se vybírají podle toho, jak se učí a roli také hraje ochota rodičů hostit.

Program Comenius:
• Základní škola Bechyně, Libušina je zapojená do projektu partnerství škol v rámci programu Comenius s názvem Wasteland.
• Na projekt, který funguje od roku 2012, škola získala grant ve výši 20 tisíc euro, který má pokrýt výdaje na cestování a práci na projektu během jeho realizace.
• Během dvou let pracuje pět týmů z různých zemí na tématu recyklace a tvorba artefaktů z recyklovatelných nebo recyklovaných materiálů.
• V jeho rámci se školy věnovaly problematice, jak zúčastněné země nakládají s odpady a druhý rok je věnován výrobě artefaktů z recyklovaného materiálu.
• Spolupracující instituce se i vzájemně navštěvují.
• Žáci připravují výstupy projektu jak lokálně na jednotlivých školách (prezentace, brožury, tvorba artefaktů), tak i během partnerských setkání – workshopy, exkurze do míst spojených s realizací projektu.
• Dosud účastníci pracovali na logu projektu, brožurách o recyklaci v jednotlivých zemích, společném plakátu mapujícím recyklační strategie zúčastněných zemí a regionů, tvorbě nástěnných obrazů z recyklovatelných materiálů. 

Co vám Comenius přinesl?

Klára  HoudkováKlára Houdková
Podívali jsme se do Polska a tam jsme například vyráběli z látek, které lidi vyhodili, různé oblečení na panáčky. Díky Comeniu jsme se dozvěděli informace o třídění odpadu, naučila jsem se ho třídit a vím, že díky tomu šetříme přírodu a taky k čemu je to ještě dobré.

Michaela KoženáMichaela Kožená
Určitě je dobré třídit odpad kvůli naší Zemi. Já třídím jenom plasty. Ty se recyklují a dají se využít ve stavebnictví, v teplárnách nebo jsou z nich další PET lahve. Nic nepřijde nazmar.


Anna  BlažkováAnna Blažková
Kdybychom netřídili, z naší planety by se stalo smetiště. Slyšela jsem, že problém s odpady mají například v Kanadě. U nás doma třídíme plasty i papír a tím chráníme lesy. Papír ze sběru se může recyklovat několikrát a používá se při výrobě nového.

Veronika KotrbováVeronika  Kotrbová
Myslím, že Češi jsou na tom s tříděním odpadů celkem dobře. Někteří lidé sice netřídí, ale když nechtějí, tak je k tomu stejně nedonutíte. Když bychom nerecyklovali, naší zemi zaplaví odpadky. Papír, plast, vše lze znovu obnovit. Jen mám strach, že i tříděný odpad může skončit na jedné hromadě s dalším. Comenius mi umožnil si zlepšit angličtinu a podívám se do Španělska.

Petr SmíšekPetr Smíšek 
V rámci Comenia jsem byl ve Francii. Myslím, že Francouzi jsou na tom s tříděním odpadů lépe než Češi. Lidé jsou zvyklí třídit, sběrné nádoby mají na každém rohu a třídí úplně všechno. V rodině, kde jsem byl, třídili i porcelán, oblečení nebo hliník. Češi mají co dohánět. Jsem rád, že jsem si mohl procvičit angličtinu.

Michaela BlažkováMichaela Blažková
Comenius nás učí, jak recyklovat a co vše se dá recyklovat a jak dál lze materiály využít. Kladem je, že zbytečně neznečišťujeme naší planetu. Odpady by se měly dále co nejvíce využívat. Rozhodně by se mělo recyklovat. Projekt je pro mě určitě přínosný i proto, že si procvičím francouzštinu. Ve škole ale s námi učitelé o tom mluví docela často. Byla jsem ve Francii a souhlasím s Petrem, Francouzi jsou na tom s tříděním lépe.

Veronika ZuntováVeronika Zuntová
Díky Comeniu se letos podívám do Španělska. Myslím, že by se Češi ve třídění mohli zlepšit. Naši mě k tomu vedou už od malička, ale v republice se třídí málo. Asi jsou lidé leniví nebo jim je to jedno. Když je snaha, všechno jde. Třeba u nás ve škole jsme zapojení i do EKO projektu a třídíme tady poctivě.

Jan RomanJan Roman
Máme teď v rodině Španěla a můžu tak poznat zvyky jiného národa. Procvičím si angličtinu, ale moc si nerozumíme, protože máme každý jiný přízvuk. Přijde mi, že moc nejí a všechno dělá hrozně pomalu. Doma odpad třídíme, třeba plasty, léky, všechno možné. I já se to snažím poctivě dodržovat. Myslím, že to má velký smysl. I mezi spolužáky vidím, že půlka třídy třídí a druhé je to jedno. Myslím, že Češi mají co dohánět.

Filip  ZvolánekFilip Zvolánek
Byl jsem ve Francii a podívali jsme se do spalovny a čističky vody. Češi si na třídění odpadů začínají zvykat, a to i starší generace. Všichni se snaží přírodě nějak pomoci. Snažím se recyklovat plast a papír.