Autobusové nádraží. Tak dnes v podstatě vypadá mladovožické Husovo náměstí. Radnice chce s tímto neutěšeným stavem něco udělat. Na pomoc při vymýšlení jeho nové podoby si přizvali občany.
„Husovo náměstí v dnešní podobě žádným náměstím není. Je to vlastně autobusové nádraží. To nám vadí nejvíc. Chceme tomuto prostranství vtisknout zcela jinou tvář. Jestliže jsme dali prostředky do Žižkova náměstí, musíme je vynaložit i tady,“ říká starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský.

Na veřejné projednávání ohledně revitalizace Husova náměstí přišli převážně lidé, kteří tu trvale žijí a kterých se to bezprostředně týká. „Jejich připomínky byly velmi konstruktivní a ke všem jejich námětům jsme přihlédli,“ ujistil starosta.
Lidé především upozornili na nebezpečí přívalových dešťů, které na značně svažitém terénu náměstí ohrožují spodní nemovitosti. Připomínky se týkaly také parkovacích míst.


„V původním projektu byla namalována parkovací místa přímo pod našimi okny. Nyní je tam takový zelený plácek a ten se měl obětovat. Každého zeleného místa, obzvlášť na náměstí je přeci škoda. Kdyby to raději chtěli nějak vylepšit, klidně bych se jim o to starala, jako to dělám doteď,“ tvrdí jedna z účastnic veřejného projednávání Antonie Poslušná. Také k její připomínce tvůrce projektu přihlédl.
Méně asfaltu, více zeleně. To je v podstatě krédo chystané revitalizace Husova náměstí. Celkově se zredukuje také počet nástupišť.

„Doprava bude organizována tak, aby odbavila stejný, možná i větší počet autobusů, ale na daleko úspornější ploše. U zeleného ostrůvku se počítá s menší stavbou pro prodej noviny a občerstvení,“ seznámil s některými body projektu jeho autor architekt Martin Jirovský.
Z řad lidí zazněla také připomínka ohledně velkého výškového rozdílu mezi horní a spodní částí náměstí. „Náměstí je značně svažité a při přívalových deštích trpí nemovitosti v jeho spodní straně. Dojde k nějakému srovnání terénu, zároveň jsme si vyhradili prostor na vyšší koridor pro pěší, aby se nedostali do kolize se zaparkovanými auty,“ pokračuje architekt.

Připomínky padly i k parkování. Lidé o nová parkovací místa ve spodní části nestojí, takže ta se z původního návrhu vyškrtla. V rámci rekonstrukce vzniknou také tři přechody pro chodce, které už budou plně odpovídat normám a předpisům. „Zbytek horní plochy náměstí bude určené zčásti pro parkování a zčásti pro pobytové funkce, to znamená, že už v místě nebude jednolitá asfaltová plocha a dojde k jasnému vymezení prostoru pro pěší, a to zejména v části u pošty, kde je to dnes docela divoké. Nová zádlažba, výsadba soliterních stromů tvořících stromořadí lavičky, parkové úpravy,“ doplnil Jirovský.

Nového řešení se dostane i oběma křižovatkám, díky zmenšení asfaltových ploch a vytažení chodníkových hran vzniknou zajímavá nároží se skupinou stromů, možností sezení a umístění například hodin či nějakého poutače. „Zároveň počítáme s prostorovou rezervou pro nějakou dominantu jako například sochu, a to uprostřed náměstí aniž by byla v kolizi s dopravní funkcí náměstí. Zelený ostrůvek bude kompletně přeřešen a v rámci toho se dostane i důstojnější podoby památníku padlým,“ uzavřel Jirovský.

V tuto chvíli už jsou práce na projektu ve finiši. Samotnou rekonstrukci chtějí Mladovožičtí rozvrhnout do tří etap, neboť město bude práce hradit z vlastního rozpočtu. Věřím, že v příštím roce začneme,“ naznačil starosta. Rozpočet na celou akci počítá s částkou mezi šesti až osmi miliony korun.⋌ (nik)